FIREMNÍ FUNDRAISER

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UZAVŘENO

Nezisková organizace TŘI, z.ú. je zřizovatelem a provozovatelem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Kromě své hlavní činnosti (poskytování paliativní a hospicové péče), zajišťuje odborné sociální poradenství, terénní a pobytovou odlehčovací službu, pečovatelskou službu, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek v Benešově a v Čerčanech a nabízí také službu asistenčního auta pro osoby se sníženou soběstačností. Své služby poskytuje v rámci lůžkového hospice patnáctým rokem, v domácím prostředí klientů již 20 let. Více na www.hospic-cercany.cz.

Je přirozenou součástí života. Umírání.  Netýká se jen stáří. Smrt. Nelze o ní nemluvit. Nelze neusilovat o právo každého na důstojný odchod. V bezpečném prostředí. Bez bolesti. V kruhu svých nejbližších.

Dostupné veřejné zdroje pro financování tolik potřebné hospicové péče prozatím nestačí. Provoz hospice se neobejde bez podpory dárců. Do našeho fundraisingového týmu nyní hledáme kolegu/kolegyni, jenž/jež se bude věnovat péči o dárce z řad právnických osob a hledat cesty vzájemné spolupráce.

 

CO BUDE NÁPLNÍ VAŠÍ PRÁCE

 • zajišťování finanční a produktové podpory ze strany právnických osob
 • rozvoj firemního dobrovolnictví
 • budování portfolia námi nabízených služeb, produktů
 • hledání způsobů zapojení a propojení korporátního a neziskového sektoru
 • péče o dárce, komunikace s partnery
 • spolupráce při tvorbě FR plánu organizace

 

CO BYCHOM UVÍTALI

 • orientaci v tématu hospicové a paliativní péče
 • pozitivní vztah k podnikatelskému sektoru, předchozí působení v oblasti businessu výhodou
 • zodpovědný, samostatný a proaktivní přístup
 • dobré komunikační dovednosti, kultivovaný psaný projev, cit pro téma
 • strategické myšlení
 • týmový přístup
 • aktivní znalost prostředí soc. sítě LinkedIn výhodou

 

CO NABÍZÍME

 • dynamickou, kreativní a smysluplnou práci
 • spolupráci v útlém sympatickém týmu
 • pružnou pracovní dobu, možnost pracovat částečně z domova
 • sociální a zaměstnanecké benefity
 • podpora vzdělávání a profesního růstu

 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE

 • Čerčany, Sokolská 584, částečně z domova

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je předložení následujícího:

 • strukturovaný životopis v češtině
 • motivační dopis (uveďte zde prosím také, odkud jste se o této pozici dozvěděli)
 • jméno a kontakt (telefon a e-mail) dvou osob, které mohou poskytnout reference

Vybraní uchazeči/uchazečky budou pozváni na osobní pohovor s vedením organizace.

Předpokládaný termín nástupu: leden/únor 2024

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na e-mailovou adresu: tri@hospic-cercany.cz nejpozději do 30. 11. 2023.