KOORDINÁTOR KOMUNITNÍHO CENTRA

KOORDINÁTOR KOMUNITNÍHO CENTRA

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UZAVŘENO

Nezisková organizace TŘI, z.ú. je zřizovatelem a provozovatelem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Své služby poskytuje v rámci lůžkového hospice patnáctým rokem, v domácím prostředí klientů již 20 let. Kromě své hlavní činnosti (poskytování paliativní a hospicové péče), zajišťuje odborné sociální poradenství, terénní a pobytovou odlehčovací službu, pečovatelskou službu, nabízí také službu asistenčního auta pro osoby se sníženou soběstačností a provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek v Benešově a v Centru Péče Čerčany – komunitním centru se sociálními službami, jehož činnost byla zahájena v září 2022. Více na www.hospic-cercany.cz a www.centrum-cercany.cz.

Centrum Péče Čerčany (dále jen CPČ) je v provozu teprve 14 měsíců a jeho komunitním sálem už prošli stovky návštěvníků. Probíhají zde pravidelná setkání rodičů s dětmi, aktivizační činnosti pro seniory, zájmové kroužky pro děti i dospělé, kulturní akce, přednášky, workshop. Centrum Péče se stalo místem veřejného dění v obci, zázemím pro místní lektory, vítali jsme zde nové občánky, oddávali.

Do našeho týmu nyní hledáme kolegu/kolegyni, koordinátora programu komunitního centra, organizačně schopného kreativce, zodpovědného v plánování a vyhodnocování s ohledem na dotací podmíněný závazek pravidelného reportování.

 

CO BUDE NÁPLNÍ VAŠÍ PRÁCE

 • plánování harmonogramu aktivit komunitního centra
 • spolupráce s lektory (uzavírání smluv, příprava podkladů k fakturaci, apod.)
 • spolupráce při organizaci kulturních, osvětových a vzdělávacích akcí organizace TŘI, z.ú.
 • spolupráce při organizaci komunitních a benefičních akcí organizace v areálu hospice, centra a DOBRObistra
 • příprava propagačních materiálů, správa sociálních sítí CPČ, příprava podkladů pro aktualizaci webových stránek CPČ

 

CO BYCHOM UVÍTALI

 • dobré komunikační dovednosti, kreativitu, umění naslouchat
 • schopnost plánování, důslednost v monitoringu a reportingu
 • samostatný a proaktivní přístup
 • předchozí zkušenost s organizací veřejných akcí výhodou
 • zodpovědný, samostatný a proaktivní přístup
 • schopnost týmové spolupráce

 

CO NABÍZÍME

 • dynamickou, kreativní a smysluplnou práci na zkrácený úvazek
 • spolupráci v útlém sympatickém týmu
 • pružnou pracovní dobu
 • sociální a zaměstnanecké benefity
 • podpora vzdělávání a profesního růstu

 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE

 • Čerčany, Sokolská 584 a z domova

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je předložení následujícího:

 • strukturovaný životopis v češtině
 • motivační dopis (uveďte zde prosím také, odkud jste se o této pozici dozvěděli)
 • jméno a kontakt (telefon a e-mail) dvou osob, které mohou poskytnout reference

Vybraní uchazeči/uchazečky budou pozváni na osobní pohovor s vedením organizace.

Předpokládaný termín nástupu: leden/únor 2024

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na e-mailovou adresu: tri@hospic-cercany.cz nejpozději do 30.11. 2023.