Provozní omezení

1. INFORMACE PRO PŘÍBUZNÉ

 • příbuzní klientů a pacientů se mohou spojit se svým blízkým také prostřednictvím videohovoru. Rodina nebo klient si zprostředkování videohovoru může domluvit u ošetřujícího personálu na tel. č. 317 777 381. Pacientům půjčujeme tablet, komunikace probíhá přes aplikace WhatsApp, Skype, nebo Meet.

2. INFORMACE PRO KRÁTKODOBÉ NÁVŠTĚVY

NÁVŠTĚVY JSOU POVOLENY PO SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

  • v interiéru je povolena návštěva jednoho pacienta pouze jednou osobou denně
  • v exteriéru (na zahradě hospice) se povoluje návštěva jednoho pacienta maximálně pěti osobám, tyto osoby musí mít doklad o negativním AG testu (neakceptujeme samotesty) nebo PCR testu ne starší 48 hodin. Dětské návštěvy jsou povoleny, děti musí mít doklad o negativním AG testu ne starší 48 hodin. I v exteriéru jsou povinné respirátory FFP 2
  • osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR vyšetření nebo AG test (antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, ! pozor, samotesty nejsou akceptovány !
  • osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad
  • osoby, které již absolvovaly kompletní vakcinaci, od podání druhé dávky uběhlo alespoň 14 dní a doloží certifikát o provedeném očkování, se nemusí prokazovat negativním testem
  • délka návštěvy není omezená, avšak opakovaný vstup během jednoho dne je zakázán
  • v Hospici Dobrého Pastýře návštěvy netestujeme, prosíme, využijte možnost bezplatného testování na odběrových místech či u ambulantních specialistů. 
  • návštěvníci si musí při vstupu do hospice vydezinfikovat ruce, případně použít jednorázové rukavice, nasadit si ochranné návleky (vše k dispozici před vstupem do foyer hospice). U recepce je dále potřeba podepsat čestné prohlášení, opět si vydezinfikovat ruce, a v případě dokladu o testu či dokladu o prodělání onemocnění COVID-19 si nechat změřit tělesnou teplotu personálem recepce.
  • návštěvy používají po celou dobu respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a to jak ve společných prostorách, tak na pokoji pacienta/klienta. V případě, že jej návštěva nemá, může si respirátor zakoupit na recepci hospice.
  • v případě, že je při opakované návštěvě blízký pacienta/klienta pozitivně testován, návštěva se mu nepovoluje a pacient/klient zůstává v karanténě

3. INFORMACE PRO ČLENA RODINY PŘI PŘÍJMU PACIENTA

 • při příjmu pacienta do lůžkového hospice nebo klienta do pobytové odlehčovací služby jej může doprovázet jeden člen rodiny, který se musí prokázat negativním testem, resp. dokladem o prodělání COVID-19, viz. odstavec 2, bod 1 – 2
 • v Hospici Dobrého Pastýře příbuzné pacientů a klientů netestujeme, prosíme, využijte možnost bezplatného testování na odběrových místech či u ambulantních specialistů. Výběr místa a zaregistrovat se k antigennímu testování můžete ZDE 
 • doprovázející osoba používá po celou dobu ochranné pomůcky včetně respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a to jak ve společných prostorách, tak na pokoji pacienta/klienta

4. INFORMACE PRO UBYTOVANÉ DOPROVÁZEJÍCÍ BLÍZKÉ

 • doprovázení s pobytem na pokoji pacienta je nadále povoleno, doprovázející blízký se musí před ubytováním prokázat negativním testem, resp. dokladem o prodělání COVID-19, viz. odstavec 2 bod 1 – 3.
 • vycházky mimo areál hospice jsou povoleny jen v nejnutnějších případech a za dodržování přísných hygienických opatření, propustky pro pacienty se nepovolují
 • ubytovaní doprovázející blízcí pacienta používají respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ve společných prostorách hospice, na pokoji pacienta používají respirátor v přítomnosti pečujícího personálu

5. ROZLOUČENÍ S UMÍRAJÍCÍM

 • rodina terminálního pacienta se může rozloučit se svým blízkým na jeho pokoji, všichni členové rodiny se musí prokázat negativním testem, resp. dokladem o prodělání COVID-19, viz. odstavec 2 bod 1 – 2, nebo se nechat otestovat v Hospici Dobrého Pastýře před samotným rozloučením v případě, že byli pracovníky hospice k návštěvě vyzváni
 • blízcí pacienta používají ochranné pomůcky včetně respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ve společných prostorách hospice, na pokoji pacienta používají respirátor v přítomnosti pečujícího personálu

6. ROZLOUČENÍ SE ZESNULÝM

 • rozloučení se zesnulým probíhá v místnosti posledního rozloučení v suterénu hospice, blízcí zesnulého si musí při vstupu do hospice vydezinfikovat ruce, případně použít jednorázové rukavice, nasadit si ochranné návleky (vše k dispozici před vstupem do foyer hospice) a podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Po celou dobu je nezbytné používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • jeden člen rodiny může jít na pokoj zesnulého a sbalit jeho osobní věci, avšak pouze v případě, že se prokáže negativním testem, resp. dokladem o prodělání COVID-19, viz. odstavec 2 bod 1 – 2, nebo se nechá otestovat přímo v Hospici Dobrého Pastýře, po celou dobu je nezbytné používat ochranné pomůcky včetně respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

7. INFORMACE PRO DOBROVOLNÍKY

 • dobrovolníci, kteří docházejí k pacientům na pokoje, jsou testováni v průběhu dne do 14:30 hod. staniční sestrou, určeným zdravotníkem  nebo vedoucí sociálního oddělení
 • během odpoledního programu Centra denních služeb je dobrovolnická výpomoc limitovaná na maximálně 2 dobrovolníky v jednom okamžiku
 • během návštěvy dobrovolníci používají po celou dobu respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a to jak ve společných prostorách, tak na pokoji pacienta/klienta, dobrovolníkům poskytujeme respirátory zdarma, jsou k vyzvednutí na recepci
 • návštěvy zdravotních klaunů jsou povoleny ve stejném režimu jako v případě ostatních dobrovolníků

8. INFORMACE PRO STÁŽISTY

 • stáže jsou povoleny, stážista se musí před nástupem na stáž prokázat negativním antigenním testem
 • testování je možné i v Hospici Dobrého Pastýře, avšak probíhá na vlastní náklady stážisty, cena každého testu je 300 Kč

PŘÍJMY PACIENTŮ DO LŮŽKOVÉHO HOSPICE

 • Podmínkou přijetí nových pacientů do lůžkového hospice z jiného zdravotnického zařízení je negativita PCR testu na COVID-19 ne staršího 5 dnů. Tento výsledek musí být součástí zdravotní dokumentace v den přijetí (v opačném případě nebude pacient přijatý).
 • Při příjmu pacienta z domácího prostředí je pacient testován v den příjmu v Hospici Dobrého Pastýře AG testem.
 • Všichni stávající pacienti (pokud v uplynulých 90 dnech neprodělali COVID-19) jsou testování jednou týdně, výsledek testu je zaznamenáván do zdravotní dokumentace.

PŘÍJMY  PACIENTŮ DO DOMÁCÍHO HOSPICE

 • Podmínkou přijetí nových pacientů do domácího hospice z jiného zdravotnického zařízení je negativita PCR testu na COVID-19 ne staršího 5 dnů. Tento výsledek musí být součástí zdravotní dokumentace v den přijetí (v opačném případě nebude pacient přijatý).
 • V případě příjmu pacienta z domácího prostředí požadujeme negativní AG test ne starší 2 dny, tento test může provést v den příjmu tým domácího hospice za poplatek 300 Kč.
 • V případě, že se u pacienta, jenž je v péči domácího hospice (nebo u jeho doprovázejícího blízkého), projeví onemocnění COVID-19, zdravotníci proškolí blízké pečující osoby v oblasti poskytování ošetřovatelské péče a následně bude nastavena distanční forma péče a podpory.

PŘÍJMY KLIENTŮ DO POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

 • Podmínkou přijetí nových klientů do Pobytové odlehčovací služby přímo ze zdravotnického zařízení je negativita PCR testu na COVID-19 ne staršího 5 dnů. Přijati budou také pacienti, kteří v době 90 dnů přede dnem plánovaného přijetí prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Výsledek testu či doklad o prodělání onemocnění musí být součástí zdravotní dokumentace v den přijetí.
 • V případě příjmu klienta z domácího prostředí se provádí AG testování přímo v Hospici Dobrého Pastýře.
 • Všichni stávající klienti (pokud v uplynulých 90 dnech neprodělali COVID-19) jsou testování jednou týdně, výsledek testu je zaznamenáván do sociální dokumentace.

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 • pečuje i o COVID – pozitivní klienty

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

 • funguje v omezeném režimu, maximální povolený počet klientů v místnosti je 8
 • návštěvníci musí během programu nosit roušky nebo respirátory

MASÉRSKÉ SLUŽBY

 • masérské, regenerační a rekondiční služby v provozovně v Palachově ulici jsou od 3/5/2021 opět v provozu.
CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)