Centrum Péče Čerčany

Název projektu: Centrum Péče Čerčany. Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/16_072/0012133. Projekt Centrum Péče Čerčany je spolufinancován Evropskou unií. Příspěvek EU na projekt: Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 14 249 999,05 Kč. Dotace je poskytnuta z programu: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 („IROP“).

Projekt Centrum Péče Čerčany (CPČ) směřuje k aktivizaci komunitního života v mikroregionu Čerčan a okolních obcí, k aktivní spolupráci uvnitř komunity, probuzení sounáležitosti, vzájemné pomoci, rozvoji dobrovolnictví a společenské odpovědnosti komunity.

Dostavbou objektu CPČ získá místní komunita bezbariérové prostory k realizaci klubových, tvůrčích, pohybových a vzdělávacích aktivit.

Projekt zároveň řeší dostupnost sociálních služeb a jejich vzájemnou návaznost, umožňuje realizaci aktivizačních a inkluzivních činností pro osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením.

Centrum Péče Čerčany otevíráme 16. září 2022.

VIZUALIZACE

REALIZACE

NYNÍ