PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Hlavním cílem této služby je objevovat zdroje a sílu klienta. Doprovázet ve složité situaci a pomoci, aby si člověk sám pomohl. Nacházet společně způsoby, jak zvládnout i to, čeho se nejvíce bojíme.

Důležitým cílem psychologické konzultace je podpořit otevřenou komunikaci mezi nemocným a pečujícími. Psycholog také může působit jako “spojka” mezi pacientem, rodinnými příslušníky a personálem. Služba respektuje individualitu, důstojnost a přání člověka.

Služba je poskytována pacientům lůžkového a domácího hospice, jejich rodinným příslušníkům, blízkým a pozůstalým. Může probíhat osobně, telefonicky nebo online (Zoom, Skype, Meet).

CO SLUŽBA OBSAHUJE

Terapeutický rozhovor trvá typicky 30-60 min. Má formu individuální, párovou nebo rodinnou. Jeho obsah se odvíjí od přání klienta (klientů) a v závislosti na něm může mít mnoho různých podob. Často je cílem podpora zvládání náročné životní situace, facilitace otevřené a respektující komunikace mezi členy rodiny, hledání smyslu nemoci a závěru života, psychologové ale vždy respektují nastavení klientů a jejich potřeby. Teoretické základy pro terapeutické intervence jsou mj. Gestalt-terapiesystemická terapiesystemicko-rodinný přístup, terapie zaměřená na důstojnost.

Doprovázenípřítomnost u lůžka nemocného v terminálním stavu, při výrazném oslabení kognitivních funkcí (zmatenost, poruchy paměti, demence) a dalších stavech změněného vědomí (kóma). Cílem je podpora probíhajících vnitřních procesů pacienta a lidská blízkost. Realizuje se pomocí kombinace verbálních a neverbálních metod. Hlavními teoretickými zdroji jsou metoda validace a proces-orientovaná psychoterapie.

Péče o pozůstalé začíná dobrou paliativní péčí o nemocného a podporou pečujících a blízkých. Průběh truchlení je výrazně ovlivněn způsobem, jakým rodina prožije poslední měsíce, týdny, dny a hodiny života svého blízkého. V rámci péče o pozůstalé nabízíme zdarma až tři psychologické/terapeutické konzultace během roku od úmrtí. Více o prožívání ztráty najdete zde.

KDO O VÁS PEČUJE

MUDr. Šárka Poupětová, SMRP, CTA

psycholožka

MUDr. Šárka Poupětová, SMRP, CTA

e-mail: poupetova@hospic-cercany.cz

tel.: 731 695 997

 • MUDr. Šárka Poupětová, SMRP, CTA (*1969)
 • Vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze (1992). V dalším vzdělávání se orientovala na poradenství a psychoterapii a stala se:
  • Samostatným manželským a rodinným poradcem (2001), naplněním kvalifikačních požadavků AMRP
  • Rodinným a systemickým terapeutem (2003), naplněním kvalifikačních požadavků 
  • Certifikovaným Transakčním analytikem v oblasti poradenství (2017), naplněním kvalifikačních požadavků EATA
  • Psychoterapeutem, dle kritérií ČAP (2016), 
 • Psychoterapeutický výcvik:
   • V rodinné terapii psychosomatických onemocnění (organizovaný PPI, pobočka Liberec) • V transakční analýze -„Tříletka“ organizovaný ČATA, pod záštitou EATA. V roce 2017 složila evropskou certifikační zkoušku CTA .
 • Další vzdělání v arteterapii a ve skupinové psychoterapii.
 • Pracovní zkušenosti:
  • V psychosociální oblasti pracovala jako Manželský a rodinný poradce v Rodinné poradně v Liberci a v Praze.
  • Od roku 2003 dosud pracuje ve své soukromé praxi (www.psychotera.cz).
 • Další pracovní aktivity:
  • Předsedkyně stavovské rady AMRP
  • Předsedkyně etické komise ČATA
  • Lektorka kurů psychosociálního poradenství
  • Pravidelně absolvuje individuální a skupinovou případovou supervizi za účelem zajištění kvality služby a rozvoje poradenských a terapeutických dovedností
 • Od ledna 2023 je spolupracovníkem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech.