PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Hlavním cílem této služby je objevovat zdroje a sílu klienta. Doprovázet ve složité situaci a pomoci, aby si člověk sám pomohl. Nacházet společně způsoby, jak zvládnout i to, čeho se nejvíce bojíme.

Důležitým cílem psychologické konzultace je podpořit otevřenou komunikaci mezi nemocným a pečujícími. Psycholog také může působit jako “spojka” mezi pacientem, rodinnými příslušníky a personálem. Služba respektuje individualitu, důstojnost a přání člověka.

Služba je poskytována pacientům lůžkového a domácího hospice, jejich rodinným příslušníkům, blízkým a pozůstalým. Může probíhat osobně, telefonicky nebo online (Zoom, Skype, Meet).

CO SLUŽBA OBSAHUJE

Terapeutický rozhovor trvá typicky 30-60 min. Má formu individuální, párovou nebo rodinnou. Jeho obsah se odvíjí od přání klienta (klientů) a v závislosti na něm může mít mnoho různých podob. Často je cílem podpora zvládání náročné životní situace, facilitace otevřené a respektující komunikace mezi členy rodiny, hledání smyslu nemoci a závěru života, psychologové ale vždy respektují nastavení klientů a jejich potřeby. Teoretické základy pro terapeutické intervence jsou mj. Gestalt-terapiesystemická terapiesystemicko-rodinný přístup, terapie zaměřená na důstojnost.

Doprovázenípřítomnost u lůžka nemocného v terminálním stavu, při výrazném oslabení kognitivních funkcí (zmatenost, poruchy paměti, demence) a dalších stavech změněného vědomí (kóma). Cílem je podpora probíhajících vnitřních procesů pacienta a lidská blízkost. Realizuje se pomocí kombinace verbálních a neverbálních metod. Hlavními teoretickými zdroji jsou metoda validace a proces-orientovaná psychoterapie.

Péče o pozůstalé začíná dobrou paliativní péčí o nemocného a podporou pečujících a blízkých. Průběh truchlení je výrazně ovlivněn způsobem, jakým rodina prožije poslední měsíce, týdny, dny a hodiny života svého blízkého. V rámci péče o pozůstalé nabízíme zdarma až tři psychologické/terapeutické konzultace během roku od úmrtí. Více o prožívání ztráty najdete zde.

KDO O VÁS PEČUJE

Mgr. Jan Soukup

psycholog

  • Mgr. Jan Soukup (*1978) vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2003). Absolvoval 450 h systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii v IGT Praha (2003-2007) a 330 h navazujícího postgraduálního psychoterapeutického výcviku Gestalt Plus (2017-2019).
  • S paliativní péčí začal kurzem pro dobrovolníky domácího hospice Cesta domů (2014) . Absolvoval půlroční kurz Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho v dětském hospici Plamienok v Bratislavě (2017) a kurz ELNEC (2019) . Absolvoval také stáže v Ganga Prem Hospice Rishikesh v Indii (2018), v Paliativním a podpůrném týmu VFN Praha (2019, 2020) a na DRK Kliniken, Berlín (2020).
  • Od března 2019 je zaměstnancem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. V letech 2016-2019 působil jako externí psycholog v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Předtím pracoval ve společnostech Linde Gas (2005-2014) a Siemens (2014-2018), kde se věnoval vzdělávání zaměstnanců a projektovému řízení. Je členem České společnosti paliativní medicíny.
  • Pravidelně absolvuje individuální, skupinovou a týmovou supervizi (PhDr. Martin Jára, PhDr. Jaromír Chrášťanský, Mgr. Ondřej Počarovský) za účelem zajištění kvality služby a rozvoje terapeutických dovedností.

Mgr. Jan Soukup

PO a ÚT 9:00 – 16:30

tel: 731 695 997

e-mail: soukup@hospic-cercany.cz

Mgr. Hana Drazdíková

psycholožka

  • Mgr. Hana Drazdíková (*1993) vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku v systemické terapii Umění terapie GI Praha (od roku 2019) a také je absolventkou kurzů Kompletní krizová intervence (2018) a Motivační rozhovory (2018).  
  • V oblasti paliativní péče se pohybuje od roku 2017, kdy začala působit jako dobrovolník v hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech. Od listopadu 2021 zde pracuje jako psycholožka. 
  • Zároveň působí jako krizová interventka a poradenská psycholožka v organizaci zaměřující se na seniory a pečující, jako psycholožka spolupracuje také s organizací Fokus Praha. Dříve působila jako dobrovolník, mimo jiné pro seniorské organizace (od 2015), pracovala také v oblasti personalistiky a adiktologie.  
  • Pravidelně se účastní vzdělávání (nejen) v oblasti paliativní péče, absolvuje stáže v hospicové péči a také má zajištěnou pravidelnou individuální supervizi (Mgr. Mgr. Miroslav Jan Šramota) za účelem zajištění kvality služby a rozvoje terapeutických dovedností.

Mgr. Hana Drazdíková

ÚT, ST 9:00 – 16:30

PÁ 13:30 – 17:30

605 555 215

hana.drazdikova@hospic-cercany.cz

CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)