PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Hlavním cílem této služby je objevovat zdroje a sílu klienta. Pomoci, aby si člověk sám pomohl. Nacházet společně způsoby, jak zvládnout i to, čeho se nejvíce bojíme. Důležitým cílem psychologické konzultace je také podpořit otevřenou komunikaci mezi nemocným a pečujícími. Služba respektuje individualitu, důstojnost a přání člověka.

Služba je poskytována pacientům lůžkového a domácího hospice, jejich rodinným příslušníkům, blízkým a pozůstalým. Může probíhat osobně, telefonicky nebo online (Skype, Meet).

CO SLUŽBA OBSAHUJE

Terapeutický rozhovor trvá typicky 30-60 min. Má formu individuální, párovou nebo rodinnou. Jeho cílem je podpora zvládání náročné životní situace, facilitace otevřené a respektující komunikace mezi členy rodiny, hledání smyslu nemoci a závěru života. Teoretické základy pro tyto intervence jsou Gestalt-terapie, systemický-rodinný přístup, terapie zaměřená na důstojnost.

Doprovázení, přítomnost u lůžka nemocného v terminálním stavu, při výrazném oslabení kognitivních funkcí (zmatenost, poruchy paměti, demence) a dalších stavech změněného vědomí (kóma). Cílem je podpora probíhajících vnitřních procesů pacienta a lidská blízkost. Realizuje se pomocí kombinace verbálních a neverbálních metod. Teoretickým zdrojem je Proces-orientovaná psychoterapie.

Péče o pozůstalé začíná dobrou paliativní péčí o nemocného a podporou pečujících a blízkých. Průběh truchlení je výrazně ovlivněn způsobem, jakým rodina prožije poslední měsíce, týdny, dny a hodiny života svého blízkého. Více o nabídce podpory najdete zde.

KDO O VÁS PEČUJE

  • Mgr. Jan Soukup (*1978) vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2003). Absolvoval 450 h systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii v IGT Praha (2003-2007) a 330 h navazujícího postgraduálního psychoterapeutického výcviku Gestalt Plus (2017-2019).
  • S paliativní péčí začal kurzem pro dobrovolníky domácího hospice Cesta domů (2014) . Absolvoval půlroční kurz Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho v dětském hospici Plamienok v Bratislavě (2017) a kurz ELNEC (2019) . Absolvoval také stáže v Ganga Prem Hospice Rishikesh v Indii (2018), v Paliativním a podpůrném týmu VFN Praha (2019, 2020) a na DRK Kliniken, Berlín (2020).
  • Od března 2019 je zaměstnancem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. V letech 2016-2019 působil jako externí psycholog v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Předtím pracoval ve společnostech Linde Gas (2005-2014) a Siemens (2014-2018), kde se věnoval vzdělávání zaměstnanců a projektovému řízení. Je členem České společnosti paliativní medicíny.
  • Pravidelně absolvuje individuální, skupinovou a týmovou supervizi (PhDr. Martin Jára, PhDr. Jaromír Chrášťanský, Mgr. Ondřej Počarovský) za účelem zajištění kvality služby a rozvoje terapeutických dovedností.

Mgr. Jan Soukup – psycholog

731 695 997

soukup@hospic-cercany.cz

CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)