PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Hlavním cílem této služby je objevovat zdroje a sílu klienta. Doprovázet ve složité situaci a pomoci, aby si člověk sám pomohl. Nacházet společně způsoby, jak zvládnout i to, čeho se nejvíce bojíme.

Důležitým cílem psychologické konzultace je podpořit otevřenou komunikaci mezi nemocným a pečujícími. Psycholog také může působit jako “spojka” mezi pacientem, rodinnými příslušníky a personálem. Služba respektuje individualitu, důstojnost a přání člověka.

Služba je poskytována pacientům lůžkového a domácího hospice, jejich rodinným příslušníkům, blízkým a pozůstalým. Může probíhat osobně, telefonicky nebo online (Zoom, Skype, Meet).

CO SLUŽBA OBSAHUJE

Terapeutický rozhovor trvá typicky 30-60 min. Má formu individuální, párovou nebo rodinnou. Jeho obsah se odvíjí od přání klienta (klientů) a v závislosti na něm může mít mnoho různých podob. Často je cílem podpora zvládání náročné životní situace, facilitace otevřené a respektující komunikace mezi členy rodiny, hledání smyslu nemoci a závěru života, psychologové ale vždy respektují nastavení klientů a jejich potřeby. Teoretické základy pro terapeutické intervence jsou mj. Gestalt-terapiesystemická terapiesystemicko-rodinný přístup, terapie zaměřená na důstojnost.

Doprovázenípřítomnost u lůžka nemocného v terminálním stavu, při výrazném oslabení kognitivních funkcí (zmatenost, poruchy paměti, demence) a dalších stavech změněného vědomí (kóma). Cílem je podpora probíhajících vnitřních procesů pacienta a lidská blízkost. Realizuje se pomocí kombinace verbálních a neverbálních metod. Hlavními teoretickými zdroji jsou metoda validace a proces-orientovaná psychoterapie.

Péče o pozůstalé začíná dobrou paliativní péčí o nemocného a podporou pečujících a blízkých. Průběh truchlení je výrazně ovlivněn způsobem, jakým rodina prožije poslední měsíce, týdny, dny a hodiny života svého blízkého. V rámci péče o pozůstalé nabízíme zdarma až tři psychologické/terapeutické konzultace během roku od úmrtí. Více o prožívání ztráty najdete zde.

KDO O VÁS PEČUJE

Mgr. Jan Soukup

psycholog

 • Mgr. Jan Soukup (*1978) vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2003). Absolvoval 450 h systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii v IGT Praha (2003-2007) a 330 h navazujícího postgraduálního psychoterapeutického výcviku Gestalt Plus (2017-2019).
 • S paliativní péčí začal kurzem pro dobrovolníky domácího hospice Cesta domů (2014) . Absolvoval půlroční kurz Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho v dětském hospici Plamienok v Bratislavě (2017) a kurz ELNEC (2019) . Absolvoval také stáže v Ganga Prem Hospice Rishikesh v Indii (2018), v Paliativním a podpůrném týmu VFN Praha (2019, 2020) a na DRK Kliniken, Berlín (2020).
 • Od března 2019 je zaměstnancem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. V letech 2016-2019 působil jako externí psycholog v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Předtím pracoval ve společnostech Linde Gas (2005-2014) a Siemens (2014-2018), kde se věnoval vzdělávání zaměstnanců a projektovému řízení. Je členem České společnosti paliativní medicíny.
 • Pravidelně absolvuje individuální, skupinovou a týmovou supervizi (PhDr. Martin Jára, PhDr. Jaromír Chrášťanský, Mgr. Ondřej Počarovský) za účelem zajištění kvality služby a rozvoje terapeutických dovedností.

Mgr. Jan Soukup

PO a ÚT 9:00 – 16:30

tel: 731 695 997

e-mail: soukup@hospic-cercany.cz

MUDr. Šárka Poupětová, SMRP, CTA

psycholožka

 • MUDr. Šárka Poupětová, SMRP, CTA (*1969)
 • Vystudovala 1.lékařskou fakultu UK v Praze (1992). V dalším vzdělávání se orientovala na poradenství a psychoterapii a stala se:
  • Samostatným manželským a rodinným poradcem (2001), naplněním kvalifikačních požadavků AMRP
  • Rodinným a systemickým terapeutem (2003), naplněním kvalifikačních požadavků 
  • Certifikovaným Transakčním analytikem v oblasti poradenství (2017), naplněním kvalifikačních požadavků EATA
  • Psychoterapeutem, dle kritérií ČAP (2016), 
 • Psychoterapeutický výcvik:
   • V rodinné terapii psychosomatických onemocnění (organizovaný PPI, pobočka Liberec) • V transakční analýze -„Tříletka“ organizovaný ČATA, pod záštitou EATA. V roce 2017 složila evropskou certifikační zkoušku CTA .
 • Další vzdělání v arteterapii a ve skupinové psychoterapii.
 • Pracovní zkušenosti:
  • V psychosociální oblasti pracovala jako Manželský a rodinný poradce v Rodinné poradně v Liberci a v Praze.
  • Od roku 2003 dosud pracuje ve své soukromé praxi (www.psychotera.cz).
 • Další pracovní aktivity:
  • Předsedkyně stavovské rady AMRP
  • Předsedkyně etické komise ČATA
  • Lektorka kurů psychosociálního poradenství
  • Pravidelně absolvuje individuální a skupinovou případovou supervizi za účelem zajištění kvality služby a rozvoje poradenských a terapeutických dovedností
 • Od ledna 2023 je spolupracovníkem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech.

MUDr. Šárka Poupětová, SMRP, CTA

tel: 605 555 215

e-mail: poupetova@hospic-cercany.cz

CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)