Historie projektů

ŽÍT DO POSLEDNÍ CHVÍLE S CO NEJLEPŠÍ PÉČÍ A PODPOROU

Projekt Žít do poslední chvíle s co nejlepší péčí a podporou financován z Programu švýcarsko-české spolupráce byl zaměřen na zvýšení kvality péče o nemocné v terminálním stádiu onemocnění, jejich destigmatizaci a detabuizaci tématu umírání. Z celkových nákladů projektu ve výši 3.803.244 Kč je 90% poskytnuto v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, v reálných číslech jde o částku 3.422.920 Kč. Projekt byl realizován v období od 1. 11. 2014 – 30. 9. 2016.

V rámci projektu „Žít do poslední chvíle s co nejlepší péčí a podporou“ se povedlo zrealizovat studii „Výzvy pro lůžkovou hospicovou péči v ČR“. Publikace jasně pojmenovává trendy v poskytování lůžkové hospicové péče, očekávání a potřeby všech zainteresovaných stran včetně potencionálních pacientů, hrozby a příležitosti v dané oblasti.

VÝZVY HOSPICOVÉ PÉČE ke stažení zde.

Vytvořili jsme instruktážní video pro pečující.  Díky tomuto videomanuálu jsou příbuzní pacientů v terminálním stadiu schopni efektivněji a s větší jistotou pečovat o své blízké v domácím prostředí.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO PRO PEČUJÍCÍ můžete zhlédnout zde.

Kampaň Nejste na to sami přispěla k zintenzivnění společenské diskuse o tématu smrti a umírání a výrazně zvýšila informovanost veřejnosti o dané problematice. V úterý 10. března 2015 se na dva dny objevily na šesti různých místech Prahy u stavebních výkopů cedule s označením Zákaz pohřbívání babiček.

Většina z nás má traumatický zážitek spojený s odchodem někoho blízkého a se způsobem, jakým zemřel. Velmi často to bylo v anonymním prostředí zdravotnického nebo sociálního zařízení, kde nejsou respektovány individuální potřeby pacienta. Kampaň Nejste na to sami připomněla, že pokud chtějí lidé zůstat se svými blízkými i v posledních dnech jejich života, nejsou na to sami, funguje tu síť domácích i lůžkových hospiců. Není tedy nutné „pohřbívat babičky zaživa“.

Kompletní seznam hospiců v ČR je zveřejněný na webu: www.nejstenatosami.cz. Zde je také video Nepohřbívej babičku zaživa, ve kterém účinkuje Jiří Lábus a Videovzkazovník umožňující poslat vzkaz, že nám na někom záleží, což bylo pokračováním kampaně na podzim 2015.

Návrh standardů kvality lůžkové a domácí hospicové péče sloužil jako jeden ze základních dokumentů při tvorbě Standardů hospicové paliativní péče vytvořených Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Projekt nám umožnil odborně přeškolit zdravotnický personál hospice a zajistil jim odborné stáže, vybavit budovu hospice modernější IT technologií a zavést metodu bazální stimulace.

DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Projekt Domácí paliativní péče ve Středočeském kraji financován z Programu švýcarsko-české spolupráce byl zaměřen na zvýšení kvality péče o nemocné v terminálním stádiu onemocnění ve Středočeském kraji prostřednictvím nákupu a modernizace vybavení a prostředků nezbytných k realizaci domácí hospicové služby.

Z celkových nákladů projektu ve výši 1.079.105 Kč je 90% poskytnuto v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, v reálných číslech jde o částku 971.194 Kč. Projekt byl realizován v období od srpna 2015 do října 2016.

Díky projektu jsme zakoupili kyslíkové koncentrátory, saturační čidla, lůžka, matrace, Invalidní vozíky, pojízdná chodítka s podpěrnou deskou, servírovací stolky k lůžku, kardiacká křesla, židle mycí a toaletní židle, antidekubitní matrace a polohovací pomůcky, defibrilátory, osobní vozidlo pro potřeby služby domácí hospic a zajistili školení pracovníků v přímé péči.