PRO DÁRCE

BEZ VAŠÍ PODPORY SE NEOBEJDEME

Jsme nezisková organizace, která již 11 let provozuje nestátní zdravotnické zařízení Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, poskytuje domácí hospicovou péči, terénní, ambulantní a pobytové sociální služby.

Hospodaříme s rozpočtem 45,8 mil. Kč ročně.

Tři čtvrtiny našich výdajů tvoří mzdové náklady, čtvrtina rozpočtu směřuje na nákup materiálu, spotřebu energií, opravy a další výdaje.

Naše příjmy tvoří z 59 % platby od zdravotních pojišťoven, platby klientů za služby plus ostatní výnosy. Provozní dotace od státní správy a samosprávy činí 28 % našeho rozpočtu.

Provoz TŘI, z.ú. by nebyl bez pomoci ze strany individuálních dárců, právnických osob, nadací a nadačních fondů vůbec možný, na zajištění péče potřebujeme každoročně získat dary ve výši cca 2,93 mil. korun.

S PŘÍSPĚVKY HOSPODAŘÍME ZODPOVĚDNĚ

Tři, z.ú. je držitelem ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI, kterou uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací na základě auditu a doporučení nezávislých odborníků. Tato značka poskytuje dárcům informaci o tom, že její držitel hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívá při plnění svých veřejně prospěšných činností.

VÝDAJE ZA ROK 2019

 • mzdové náklady
 • materiál, energie
 • opravy
 • ostatní náklady

PŘÍJMY ZA ROK 2019

 • prodej služeb
 • provozní dotace
 • ostatní příjmy
 • dary

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT

PODPOŘTE PÉČI O PACIENTY

530530359/2010

Váš příspěvek bude použit na mzdové ohodnocení zdravotníků Domácího Hospice Dobrého Pastýře. 

Jak z Vašimi příspěvky hospodaříme, sledujte ZDE.

PŘISPĚJTE NA PROVOZ HOSPICE

107-9459020217/0100

Váš příspěvek použijeme na nákup potřebných pomůcek, léků, zdravotnického materiálu a zařízení, na opravy, udržování a další provozní náklady.

Nahlížet do transparentního účtu můžete ZDE.

CENTRUM PÉČE ČERČANY..

530530009/2010

Podpořte výstavbu a pozdější provoz komunitního centra se sociálními službami při Hospici Dobrého Pastýře, které zahájí svůj provoz již na podzim 2022. Děkujeme. Nahlížet do transparentního účtu můžete ZDE.

VSTUPTE DO KRUHU PŘÁTEL HOSPICE

Kruh přátel hospice je společenství lidí, kteří se rozhodli nás pravidelně finančně podporovat. Jejich příspěvky jsou pro naši organizaci zásadní. Pomáhají nám zajistit plynulost financování provozu hospice a možnost plánování budoucího rozvoje organizace.

I stokoruna, pokud přichází pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku, dokáže velké věci. Celkový roční příspěvek ve výši 1.200 Kč zajistí například:

 • 9 hodin komplexní péče a všechny potřebné léky pro pacienta na lůžku v Hospici Dobrého Pastýře, nebo
 • 2,5 hodinovou intervenci domácího hospice, během níž je poskytnuta zdravotní péče nevyléčitelně nemocnému pacientovi v jeho domácím prostředí, nebo
 • 2 hodiny provozu terénní odlehčovací služby, která pomáhá osobám závislým na pomoci jiných s péčí o sebe sama a jejich domácnost.

PRAVIDELNÉ DÁRCOVSTVÍ MÁ SMYSL

kruh

PŘIHLÁŠKA DO KRUHU
PŘÁTEL HOSPICE

Děkujeme, že jste se rozhodli stát se členem Kruhu přátel hospice a pomoci tak lidem, kteří to potřebují.
Pro členství v klubu stačí vyplnit přihlášku a zvolit si částku, kterou budete zasílat měsíčně na náš účet: 530530359 / 0800, variabilní symbol Vám bude přidělen po přijetí přihlášky.
Zákon o daních z příjmů 586 / 1992 Sb. umožňuje odečíst věnované dary od základu daně. Na konci kalendářního roku Vám proto automaticky vystavíme a zašleme potvrzení o výši přijatého daru.

Trvalým příkazem, poštovní poukážka,....

Pomáhat lze za života, chcete-li pomáhat i po něm, odkaz ze závěti je přirozená cesta, jak pokračovat v dobrých skutcích. Sepsání poslední vůle je cesta, jak zabezpečit svou rodinu i své blízké. Díky daru ze závěti můžete podpořit i činnost naší organizace.

Jak sepsat závěť se dozvíte ZDE.

Nevíte si rady? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a ukážeme cestu.

731 646 975, fundraising@hospic-cercany.cz

Etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci

Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že:

 • Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně, nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.
 • O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
  Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky, a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.
 • Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
 • Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu), výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.
 • Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679.
 • Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.

 

Etický kodex fundraisera

 • Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.
 • Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.
 • Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
 • Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.
 • Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.
 • Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
 • Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
 • Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.

AKTUÁLNĚ SPOLUPRACUJEME

VÝZNAMNÍ DÁRCI

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

Dary nad 10.000.000 Kč
Dary nad 1.000.000 Kč
Dary nad 250.000 Kč
Dary nad 10.000 Kč
Dary do 10.000 Kč

Město Zruč nad Sázavou, Obec Chotýšany, Město Hostivice, Obec Zbraslavice, MČ Praha – Běchovice, MČ Praha – Vinoř, Město Černošice, Město Kamenice u Jihlavy, Obec Lešany, Obec Nižbor, Město Lysá nad Labem, Obec Hříměždice, Obec Nučice, Obec Řehenice, Město Sadská, MČ Praha – Nebušice, Město Březnice, Obec Chodouň, Město Golčův Jeníkov, Město Buštěhrad, Město Divišov, Obec Čestlice, Město Polná, Město Neratovice, Obec Pravotín, Obec Načeradec, Město Veselí nad Lužnicí, Obec Zásmuky, Město Pacov, Obec Přestavlky, Obec Vlastějovice, Obec Trubín, Město Třešť, Obec Prusice.

NEZISKOVÉ A CÍRKEVNÍ ORGANIZACE

Dary nad 1.000.000 Kč
Dary nad 250.000 Kč
Dary nad 10.000 Kč
Dary do 10.000 Kč

Karmel. Sv. Josefa, Farní sbor CCE Praha Jarov, Farní charita Vlach. Březí, Farnost Červený Újezd, Římskokatolická farnost Rosice nad Labem, Náboženská obec církve československé husitské, ŘKF Mnichovice.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Dary nad 1.000.000 Kč
Dary nad 250.000 Kč
Dary nad 10.000 Kč
Dary do 10.000 Kč

Agentura Helas, s.r.o., FOCUS CLEANING, s.r.o., Moneta Dobrovolníci, z.s., Eltsen a.s., Holásek a Partner, Kardiologické centrum, FZŠ a MŠ Barrandov II, EKOSO, Fidencia CZ, s.r.o., Golden Prague Events, s.r.o., Mafipo, s.r.o. , Real Kontrol, s.r.o., SOBOS, s.r.o., Stratég klub, SUDOP, ZŠ a MŠ Senohraby, Sdružení zdravotně postižených Poříčí nad Sázavou, z.s., Služby Říčany s.r.o., Zpět k tradičním hodnotám, o.s., PRIMA 3, s.r.o., RkF Sedlčany, Klub důchodců Pyšely, English College, Masarykova Univerzita, OS ZP, LMC, s.r.o., Lesní klub Pramínek, KPMG Legal, s.r.o., Omniprax s.r.o., Pražský smíšený sbor, SOSU Silkeborg, Západočeská univerzita, Medito, s.r.o., ONYX CZ, Sdružení Chlum Čerčany, Konfederace politických vězňů, STEM/MARK, a.s., Akkvi partners s.r.o., Fileno, s.r.o.

VĚCNÉ DARY A SLUŽBY

Dary nad 250.000 Kč
Dary nad 10.000 Kč
Dary do 10.000 Kč

Nadace J&T, BioTech a.s., Adria-Neptun s.r.o., Emco, s.r.o., Anděl Přerov, s.r.o., Česká národní banka, Distrimed, s.r.o., CHARON, s.r.o., Hecht Motors, s.r.o., Institut bazální stimulace, s.r.o., WIC Prague s.r.o., Chemek laboratoře, s.r.o., T-mobile a.s., LMC s.r.o., GourmetKava, s.r.o., Estetica online, s.r.o., Planeo Benešov, s.r.o., Amgen, Modré z nebe , s.r.o., Zdeněk Absolon, s.r.o., Eltsen a.s., Kavárna u Dobrého Pastýře, MŠ Minisvět, Tributum Praha, AL-Natura s.r.o., Arval CZ, Wellea Europe

  Děkujeme za váš dar. Potvrzení o daru slouží k snížení základu daně. Prosíme stáhněte a vyplňte PDF formulář a pomocí níže uvedeného formuláře nám jej zašlete.

  PDF doporučujeme stáhnout a vyplnit u sebe na počítači, v programu Adobe Acrobat Reader DC, protože některé prohlížeče neuloží vyplněné PDF. V případě technických problémů s online formulářem prosím kontaktujte koordikátorku péče o dárce kunclova@hospic-cercany.cz.
  * Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik

   Děkujeme za váš dar. Prosíme stáhněte a vyplňte darovací smlouvu PDF formulář pro právnickou osobu nebo PDF formulář pro fyzickou osobu a pomocí níže uvedeného formuláře nám jí zašlete.

   PDF doporučujeme stáhnout a vyplnit u sebe na počítači, v programu Adobe Acrobat Reader DC, protože některé prohlížeče neuloží vyplněné PDF. V případě technických problémů s online formulářem prosím kontaktujte oddělení fundraisingu fundraising@hospic-cercany.cz.
   * Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik

   KUPTE SI DOBROU KNIHU

   • Velký bazar dobrých knih startuje 28/11/2021.
   • Na našem e-shopu najdete českou i světovou beletrii, bestsellery, severské drama, dětskou literaturu, sci-fi, poezii, učebnice, životopisy, cestopisy, detektivky, kuchařky i esoteriku. Na své si přijde opravdu každý.
   • Více ZDE

   USPOŘÁDEJTE PRO NÁS SBÍRKU

   • Založte osobní výzvu na portálu nadační platební brány Darujme.cz na podporu naší organizace. Můžete zorganizovat dobročinný běh, bazar, kulturní akci…
   • Inspiraci najdete v příbězích našich ambasadorů, čtěte Dobrý blog.
   • Nevíte si rady se založením výzvy? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme: darci@hospic-cercany.cz.

   NAKUPUJTE V DOBRObistru

   • Útratou v DOBRObistru pomáháte postavit a později provozovat Centrum Péče Čerčany. Nabídku DOBRObistra naleznete ZDE.

   CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)