Paliativní konzilia

V době rostoucích požadavků na zefektivňování poskytované péče se dohodli dva poskytovatelé zdravotní péče na spolupráci. Domácí Hospic Dobrého Pastýře nyní poskytuje paliativní konzilia Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov.

Tento pilotní projekt navazuje na:

 • existující Standardy poskytování specializované paliativní péče ve formě konziliárního týmu paliativní péče v nemocnicích akutní a následní péče v ČR, publikované ve Věstníku MZ ČR, ročník 2022 z 21.1.2022
 • existující potřebu včasné paliativní a následní hospicové péče
 • existující personální a technické možnosti obou poskytovatelů

Specializovaná paliativní péče je potřebná a poskytována těm pacientům, u kterých komplexnost potřeb přesahuje možnosti obecní paliativní péče poskytované zdravotníky jednotlivých oborů.

CO TO V PRAXI ZNAMENÁ?

Lékař s nadstavbovou specializací v paliativní medicíně společně se zdravotní sestrou z domácího hospicového týmu pravidelně navštěvují nemocnici za účelem poskytování paliativních konzilií. Lékař může přizvat do týmu také psychologa, duchovního, nutriční sestru nebo sociálního pracovníka.

Konzilia jsou zaměřené na pacienty s nevyléčitelným onemocněním, nejčastěji s onkologickým, neurologickým a jiným život ohrožujícím onemocněním a jsou poskytována na nemocničním lůžku ve spolupráci se základními obory (interní, neurologie, následní péče, ORL, chirurgie), a to na vyžádání ošetřujícím personálem, pacientem, nebo jeho rodinnými příslušníky.

Cíle konzilia mohou být různé:

 • včasné rozpoznání specifických potřeb pacientů a jejich blízkých, v kontextu pokročilého závažného nebo život limitujícího onemocnění
 • podpora v porozumění situace a možnosti vývoje poskytované péče
 • komunikace závažných témat a preferencí hodnot pro stanovení cílů a plánu paliativní péče
 • léčba a tlumení symptomů v závěru života (dušnost, bolest, GIT symptomy, spánek, neklid)
 • organizační, sociální a koordinační potřeby v závěru života

Harmonogram projektu

 • Spolupráce započala v březnu 2022 podpisem smlouvy o spolupráci
 • Hodnocení projektu proběhne po 3 měsících a stane se základem pro projekt pilotní.
 • Představíme projekt Výboru odborné společnosti České společnosti paliativní medicíny.
 • Koncem roku 2022 bude vydána tisková zpráva se statistikou intervencí a vyhodnocením zkušeností.

KONTAKT

Mgr. Adriana Šandrejová

staniční sestra domácího hospice

 • e-mail: domaci@hospic-cercany.cz
 • tel.: 731 453 066