Výběrová řízení

Dne 31.1.2023 jsme zveřejnili zadávací podmínky výběrového řízení na nákup užitkového vozu k převozu tělesně postižených (vozíčkářů) s montáží plošiny RICON.

Na základě obdržených nabídek bohužel musíme konstatovat, že v tomto výběrovém řízení vítěz nebyl vybrán. Důvodem je kolize požadovaných kritérií, kdy se nesetkal vítěz z hlediska nejnižší ceny a z hlediska dodací lhůty.

Vyhlašujeme proto nové výběrové řízení, kde přesně definujeme dodací lhůtu jako přednostní kritérium. Důvodem je naše nevyhnutelná potřeba financovat vozidlo z dotací, přičemž tyto dotace musíme čerpat v omezeném časovém období.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VOZIDLA – DODÁVKY