KONTAKTY

TŘI, z.ú.

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

tel: 317 777 381   fax: 317 700 903

e-mail: tri@hospic-cercany.cz

IČO: 18623433

ID datové schránky: dy254kv

Registrace:

Oddíl U, vložka 872 u Městského soudu v Praze

LŮŽKOVÝ HOSPIC

731 461 124

luzkovy@hospic-cercany.cz

DOMÁCÍ HOSPIC

605 110 221

domaci@hospic-cercany.cz

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

605 110 221

poradna@hospic-cercany.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

732 177 790

pobytovaOS@hospic-cercany.cz

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

731 480 350

terenniOS@hospic-cercany.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

731 480 350

PS@hospic-cercany.cz

MASÁŽE

731 878 936

tkacova@hospic-cercany.cz

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

605 276 114

pujcovna@hospic-cercany.cz

ASISTENČNÍ AUTO

731 461 124

terenniOS@hospic-cercany.cz

SPRÁVNÍ RADA TŘI, z.ú.

Mgr. Jan Klimeš
člen správní rady
honza@klimesovi.cz

MUDr. Kateřina Herdová
člen správní rady 
kherdova@seznam.cz

Prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
předseda správní rady 
731 619 787
rataj.jean@gmail.com

Martin Nerad
člen správní rady 
nerad@unikovlasim.cz

Mgr. Lucie Sabolová 
člen správní rady 
lucie.sabolova@liskasabolova.eu

ŘEDITELKA TŘI, z.ú.

PharmDr. Monika Horníková, MHA
731 648 977
reditel@hospic-cercany.cz

ZAMĚSTNANCI TŘI, z.ú.

MUDr. Hynek Cikánek
vedoucí lékař
734 390 936
vedoucilekar@hospic-cercany.cz

Mgr. Lucie Mokrejšová
vrchní sestra
731 619 788
vrchnisestra@hospic-cercany.cz

Mgr. Adriana Šandrejová
vedoucí domácího hospice
731 453 066
stanicnisestraDH@hospic-cercany.cz

Mgr. Eva Rosová, DiS.
vedoucí sociálních služeb
734 695 547
socialni@hospic-cercany.cz

Bc. Pavel Kocábek
koordinátor služby lůžkový hospic
731 461 124
luzkovy@hospic-cercany.cz

Lucie Véghová
koordinátorka služby domácí hospic
605 110 221
domaci@hospic-cercany.cz

Alena Andoová
koordinátorka terénních sociálních služeb
731 480 350
terenniOS@hospic-cercany.cz
PS@hospic-cercany.cz

Kateřina Havleno
koordinátorka Odlehčovací služby pobytové
koordinátorka dobrovolníků 
732 177 790
pobytovaOS@hospic-cercany.cz

Mgr. Kateřina Tupá
sekretariát a personální agenda
tri@hospic-cercany.cz

Jan Kostka
vedoucí provozu
731 604 239
provozni@hospic-cercany.cz

Ing. Alice Tajerová
ekonomka + fundraiserka ze státní správy
731 619 806
ekonom@hospic-cercany.cz

Bc. Alžběta Holátová
fundraiserka ze samosprávy měst a obcí
holatova@hospic-cercany.cz

Mgr. Jana Vernerová
vedoucí fundraisingu a komunikace
722 671 851
komunikace@hospic-cercany.cz

Bc. Barbora Kunclová, DiS.
péče o dárce
731 908 671
darci@hospic-cercany.cz

potvrzení o daru

Bc. Marián Melíšek
fundraiser, péče firemní dárce 
602 609 703
melisek@hospic-cercany.cz

Bc. Hana Hanzlíková
fundraiserka z nadací a nadačních fondů
732 177 942
hanzlikova@hospic-cercany.cz

Bc. Lukáš Barek
správa e-shopu, koordinátor Dobrý běh 2024
731 646 975
barek@hospic-cercany.cz

Bc. Světlana Germeková
koordinátorka komunitního centra
731 461 131
germekova@hospic-cercany.cz