POMOC PRO POZŮSTALÉ

ZEMŘEL MI MŮJ BLÍZKÝ…CO DÁL?

Smrt blízkého člověka patří k největším krizím, které v životě prožíváte. Člověk, kterého milujete, už není vedle Vás. Je přirozené, že prožíváme smutek, který se může někdy mísit i s úlevou. Mohou se dostavovat pocity lítosti, obav, ale i vztek a závist vůči těm, kdo žijí dál. Můžete se cítit vyčerpaní, přicházejí pochybnosti o tom, zda jste v péči a ve vztahu se zesnulým nemohli jednat lépe. Prožíváte hluboký zármutek, možná se cítíte osamělí, zoufalí, zlomení, otupělí nebo naopak nuceni svou bolest hlasitě projevovat. To vše je normální.

 

Abyste mohli přijmout a zpracovat skutečnost, že Vám zemřel blízký člověk, potřebujete čas a prostor. Každý se se ztrátou blízkého vyrovnává jinak – různým způsobem a po různě dlouhou dobu.  Nehleďte příliš na to, co si o délce a intenzitě Vašeho smutku myslí druzí. Netrapte se tím, že Vaše truchlení trvá déle, než by si druzí přáli, projděte ho svým tempem. Můžete plakat nebo tiše sedět, vzpomínat, cítit stále přítomnost zesnulého.  Po pohřbu a prvním období, kdy je třeba vyřídit spoustu praktických věcí, začne obvykle doléhat tíha. Je to přirozené, i když mnohdy těžko snesitelné. Pocity tíhy by měly postupně odeznívat a Vy přivyknete nové realitě.

 

Pokud by Vám smutek znemožňoval vykonávat běžné činnosti a i po delší době bránil Vašemu fungování (např. problémy se spaním, deprese, nechutenství, nezájem), s důvěrou vyhledejte pomoc odborníka – psychologa, lékaře, duchovního, můžete také zavolat na telefonické krizové linky, například: 800 157 157 (Život 90, nonstop), 800 200 007 (Elpida, 8 – 20), 116 123 (Linka první psychické pomoci, nonstop). Další linky důvěry naleznete na tomto odkaze.

DŮLEŽITÉ

  • Truchlení není jasně časově ohraničené. I když k návratu do běžného života často dochází přibližně po 3 měsících od úmrtí, truchlení může trvat i rok a více.
  • Neexistuje jednoznačný způsob správného truchlení. Dovolte si své pocity a prožitky – můžete plakat, naříkat, mluvit se zemřelým nebo se třeba věnovat pohybu (procházky, běh, plavání), který umí uvolnit bolest.
  • Najděte si někoho, s kým budete sdílet svoji tíhu (lépe mimo rodinu, která se také vyrovnává se ztrátou) – přítele, kolegu, psychologa, duchovního. Dávejte najevo své pocity, ať už v kontaktu s druhými nebo třeba při psaní deníku.
  • Nevytvářejte na sebe zbytečné nároky. Řekněte si o pomoc, druzí málokdy vytuší, co potřebujeme. Odpočívejte, pečujte o sebe. Nezneužívejte alkohol ani léky.
  • Snažte se dodržovat navyklý denní rytmus. Věnujte se tomu, co jste dříve rádi dělali (např. četba, práce na zahradě, sport). I když se Vám do toho právě dvakrát nechce, usnadní Vám to návrat do každodenního života.
  • Je možné, že se někdy budete cítit lépe a někdy zase hůře, postupně ale budou pocity smutku a tíhy slábnout. Je to v pořádku, dovolte to sobě i jim.
  • Když je Vám těžko, neváhejte vyhledat pomoc.

V OKAMŽIKU ÚMRTÍ

Pokud jste přítomni, máte možnost bezprostředně po úmrtí Vašeho blízkého u jeho lůžka posečkat a rozloučit se. Můžete se také podílet na omytí těla a oblečení do připravených šatů.

Převezmete si osobní věci zesnulého. Cennosti a finanční hotovost, které měl Váš blízký na pokoji nebo uložené v hospici, jsou následně zaznamenány v Pozůstalostní knize.  Peníze do hodnoty 1.500 Kč, které měl Váš blízký u sebe, Vám mohou být vydány, stejně jako klíče, pokud sdílíte společnou domácnost. Převzít můžete i další předměty, jestliže nespadají do dědického řízení. Mezi ty, které jsou součástí dědictví, patří např. bankovní karty, finanční hotovost nad 1.500 Kč, vkladní knížky. K projednání dědictví Vás vyzve notář stanovený místně příslušným soudem.

Pro poslední rozloučení s Vaším blízkým můžete v hospici využít místnost posledního rozloučení a následně prostory naší kavárny či zahrady s nabídkou drobného občerstvení. Bližší informace vám poskytne sociální pracovník:

Pavel Kocábek 731 461 124, kocabek@hospic-cercany.cz

Pohřeb je možné vypravit u kterékoliv pohřební služby v ČR. Kontaktujete ji a ona zajistí odvoz zesnulého. Pokud si v této záležitosti nebudete jisti, naši sociální pracovníci Vám samozřejmě poradí.

Domluva dalších náležitostí pohřbu proběhne přímo v kanceláři pohřební služby. Ta Vám při prvním kontaktu sdělí, které doklady budete ke sjednání pohřbu potřebovat.  Více podrobných informací naleznete v publikaci POHŘEB A JEHO ORGANIZACE

Občanský průkaz zesnulého, kartičku zdravotní pojišťovny a list o prohlídce zemřelého odevzdá sociální pracovník hospice matrice Obecního úřadu Čerčany. Ta vyhotoví a zašle úmrtní list zemřelého na Vaši adresu (rodině či zřizovateli pohřbu). Doporučujeme, abyste do 7 dnů po úmrtí telefonicky kontaktovali matriku OÚ Čerčany p. Petříkovou (zastupuje p. Stolařová) na tel čísle 317 776 311 k upřesnění způsobu doručení úmrtního listu. Obecní úřad má na vyřízení úmrtního listu 30 kalendářních dnů.

Matrika Obecního úřadu v Čerčanech zajistí i ukončení oficiálních plateb (důchodu, sociálního a zdravotního pojištění).

Sociální pracovnice Hospice Dobrého Pastýře oznámí úmrtí praktickému lékaři zesnulého (pokud na něj má kontakt) a příslušnému Úřadu práce (ve vztahu k ukončení čerpání příspěvku na péči).

Na Vás zůstává, abyste po obdržení úmrtního listu zrušili ostatní platby zesnulého, např. SIPO, poplatky za telefon, elektřinu, nájemné, životní pojištění aj.

Dle místa svého trvalého bydliště můžete uplatnit nárok na důchod u příslušné Správy sociálního zabezpečení. Zde obdržíte žádost a informace o dokladech, které je nutné předložit. Potřebné informace najdete také na www.mpsv.cz v oddílu důchodové zabezpečení.

Podrobnější informace můžete získat i u nás na e-mailu: poradna@hospic-cercany.cz .

POTŘEBNÉ KONTAKTY

Psychologická pomoc

731 695 997

psycholog@hospic-cercany.cz

 

Pomoc duchovního

Vám zprostředkujeme na telefonním čísle: 731 461 124

 

Telefonická krizová linka

Linka první psychické pomoci

116 123

Život 90

800 157 157 

Seznam linek důvěry ZDE

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.umirani.cz

Informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé.

www.dlouhacesta.cz 

Pro rodiče, kteří ztratili dítě v jakémkoliv věku.

www.jinejsvet.cz   

Pro děti, které přišly o blízkého člověka (rodiče, sourozence…).

 

PUBLIKACE

ČAS ZÁRMUTKU

POHŘEB A JEHO ORGANIZACE