LŮŽKOVÝ HOSPIC

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Pečujeme o nevyléčitelně nemocné pacienty starší 16 let s onkologickou i neonkologickou diagnózou (např. selhání orgánů, neurologická onemocnění apod.), kteří potřebují ulevit od bolesti, dušnosti a dalších závažných symptomů snižujících kvalitu života, a domácí péče v jejich případě není možná nebo nestačí.

Přijímáme pacienty indikované pro paliativní (úlevnou) léčbu, a to bez ohledu na jejich místo bydliště a sociální status.

Umožňujeme prožít co možná nejlépe každý ze zbývajících dnů, a to jak nemocným, tak jejich blízkým.

 

NÁŠ PŘÍSTUP

Snažíme se vytvářet atmosféru bezpečí a jistoty pro umírající i jejich doprovázející.

Usilujeme o co nejvyšší kvalitu života nemocného a úlevu od potíží.

Každý člověk je pro nás jedinečný ve svých názorech, přáních a potřebách. 

K nemocnému přistupujeme s respektem, aby za každých okolností byla zachována jeho důstojnost.

Naším cílem je, aby pacient netrpěl bolestí a nezůstal v posledních chvílích sám.

JAK POŽÁDAT O SLUŽBU

Žádost o přijetí do lůžkového hospice může podat nemocný anebo jeho blízcí, ošetřující lékař, praktický lékař nebo sociální pracovník .

K vyplněné žádosti o přijetí je potřeba přiložit aktuální lékařskou zprávu. Aktuální lékařská zpráva je poslední propouštěcí zpráva z  nemocnice nebo od ošetřujícího lékaře, která umožňuje vyhodnotit stav pacienta.

Dokumenty nám můžete poslat poštou na adresu: Tři, z.ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, e-mailem: luzkovy@hospic-cercany.cz, nebo faxem: 317 700 903.

Přijímáme pouze závazné žádosti o umístění, předběžné žádosti nepřijímáme

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Formulář žádosti si stáhněte, uložte na pevný disk svého počítače. Vyplňte jej v Acrobat Reader. Vyplněný dokument opět uložte a přiložte jako přílohu e-mailu. 

CO SI VZÍT S SEBOU?

Doklady – občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Informace o příspěvku na péči (rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči).

Léky, které má pacient předepsané odborným lékařem.

Kompenzační pomůcky, které pacient běžně používá (berle, hůl, naslouchadlo apod.).

Toaletní potřeby, které běžně používá – mýdlo, šampon, zubní kartáček, zubní pastu, toaletní papír, vlhčené ubrousky, potřeby na holení. Pacienti se zubní protézou: přípravky na čištění protéz, fixační krémy, nádobu na ukládání protézy na noc. Další hygienické prostředky, na které jsou pacienti zvyklí z domova (tělová mléka, krémy, parfém, oleje).

Minimálně jedno kompletní oblečení –  pyžamo, noční košile, volná bavlněná trika, pohodlné oblečení pro pobyt venku (i ležící pacienti mohou za hezkého počasí pobývat na terase nebo v blízkém okolí hospice), domácí obuv na přezutí. Je možné nechávat si prát prádlo v naší prádelně, ale je nutné ho označit jménem. Prosíme o označení prádla např. textilní fixou.

Oblíbené doplňky stravy – šťáva, káva, mléko, cukr či umělé sladidlo, jogurty, sušenky, džusy, limonády.

Oblíbené drobnosti, které pacientům připomenou domov (obrázky, polštářky, rádio, apod.)

 

JAK JE TO V HOSPICI S NÁVŠTĚVAMI?

Protože cílem hospicové péče je maximálně možné zlepšení kvality života nemocných, návštěvy jsou u nás neomezené (24 hodin denně, 365 dní v roce). Z téhož důvodu může být s pacientem na pokoji ubytována i blízká osoba.

Léčba a plán péče vychází z individuálních potřeb pacienta. Je zaměřena na mírnění obtíží jako je bolest, dušnost, nevolnost apod. a na uspokojení psychosociálních a duchovních potřeb.

Našim cílem je, aby pacient netrpěl bolestí, nebyl na konci svého života sám a byla zachována a respektována jeho důstojnost.

Pro uspokojení těchto potřeb je zapotřebí multidisciplinárního týmu, jako je lékař, sestry, ošetřovatelé, sociální pracovníci, fyzioterapeut, psycholog, nutriční terapeut, pracovníci v centru denních služeb (CDS), dobrovolníci.

Lékařská péče je poskytovaná 24hod denně.

Každý den od 8.15hod probíhá ranní hlášení multidisplinárního týmu a 1x týdně probíhá velké hlášení. O víkendech na oddělení pracují převážně externí lékaři. Dále spolupracujeme s externími konzultanty, jako je psychiatr, zubař apod.

 

PŘIJETÍ PACIENTA

 • Po schválení žádosti se plánuje příjem dle kapacity lůžek. Sociální pracovník s pacientem, rodinou či sociálním pracovníkem dohodne termín přijetí. Přijetí se provádí každý všední den do 14hod.
 • Při příjezdu je pacient směrován recepční na konkrétní pracoviště a číslo pokoje, kde si pacienta přebírá sestra. V případě bolestí či nevolnosti ihned kontaktuje lékaře a aplikuje potřebné léky.
 • Pohyblivý pacient, popř. jeho rodina je seznámena s pokojem, koupelnou, a celým oddělením. Dále je pacient a rodina seznámena s možností využití CDS, kaple, obchůdku, restaurace a zahrady. Po odpočinku sestra provede důkladný příjem. Vyplní potřebné údaje ohledně zdravotního stavu, psychického stavu, sociální situace, duchovních potřeb nemocného, změří fyziologické funkce, seznámí pacienta o použití pomůcek, s režimem a programem. Na cedulku před pokoj sestra napíše jméno a příjmení pacienta. Případnou hotovost uloží do trezoru na pokoji, větší hotovost uloží staniční sestra do centrálního trezoru.
 • Sestra identifikuje pacientovy problémy a přání a domluví plán péče. Poté pacienta navštíví lékař a sociální pracovník a provede s pacientem příjmový rozhovor.
 • Druhý den se provádí důkladná celková hygiena ve vaně. V prvním týdnu pacienta navštíví psycholog, nutriční terapeut, fyzioterapeut a v případě přání duchovní katolické, evangelické, husitské či adventistické církve. Dvakrát v týdnu ve st a v so probíhají katolické mše v naší kapli na 1. patře. Každý pracovní den může pacient navštívit během dopoledne a odpoledne centrum denních služeb.
 • Spolupráce s rodinou je vítána a proto se snažíme rodinu do péče zapojit a společně řešit pacientovy problémy. Rodina může pacienta kdykoliv navštívit, návštěvní hodiny nejsou omezeny. Při každé návštěvě obdrží rodina identifikační kartičku a je povinna se vždy nahlásit při příchodu a odchodu na sesterně u sester. Rodinný příslušník zde může být i ubytován přímo na pokojích s nemocným a může si zde objednat stravu. Při zhoršení zdravotní stavu nemocného, sestra kontaktuje rodinu, aby mohla být přítomna s nemocným.
 • Pacient během dne po domluvě se sestrami, může navštívit kavárnu, CDS, zahradu. Dle dohody může opustit i zařízení při podpisu propustky. Nemocný může v době hospitalizace jít až na 3dny na propustku. V hospici dále může navštívit kadeřnici a pedikérku. Pravidelně hospic navštěvují duchovní, dobrovolníci a zdravotní klauni.

 

PRŮBĚH PÉČE

Každý den je jedinečný a potřeby a problémy nemocného se mohou měnit dle stavu. Proto každý den hodnotíme stav pacienta a respektujeme jeho přání a potřeby.

 

REŽIM DNE                                                       

7.30 – 8.30 – podání léků, příprava a podání snídaně, dle potřeby nakrmení pacientů

9.00 – 11.00 – důkladná hygiena na lůžku, ve sprše či ve vaně, provedou se převazy, vizita lékaře

9.30 – 11.30 – aktivizace fyzioterapeutem, CDS

12.00- 13.00 – podání léků, podávání obědů, krmení a sklízení obědů

13.00 – 14.00 – polední pauza

14.00 – 15.00 – individuální aktivizace

15.00 – svačina

15.00 – 16.00 – individuální aktivizace

16.00 – 17.00 – odpolední hygiena

17.00 – 18.00 – podání večerních léků, podávání večeře, krmení, sklizení po večeři, úklid kuchyňky

 

VYBAVENÍ POKOJŮ

Většina pokojů je jednolůžkových s vlastním sociálním zařízením a přistýlkou. V pokoji je skříň s trezorem, dva noční stolky, polohovací postel, televize, police a nástěnka na obrázky či fotografie, které by připomínali domácí prostředí.

 

POSLEDNÍ DNY ŽIVOTA

Při zhoršení zdravotního stavu, rodinu informujeme a nabídneme jim přítomnost u umírajícího a žádáme rodinu o zajištění oblečení. Zajišťujeme psychickou podporu pacienta, ale i jeho rodiny. Rodině je vysvětleno, jak může být umírajícímu na blízku, jaké projevy se u umírajícího vyskytují, abychom zmírnili jeho nejistotu a strach. Po úmrtí provedeme pietní úpravu těla a poskytujeme psychickou podporu pozůstalým. Rodina se může v klidu se svým zemřelým rozloučit. V případě, že rodina nestihne přijet, je tělo uloženo do místnosti posledního rozloučení, kde může proběhnout rozloučení rodiny se zemřelým. Rodině pomůžeme sbalit věci po zemřelém, zodpovíme jejich dotazy a poradíme s potřebnými náležitostmi.

Hynek Cikánek

vedoucí lékař

Olga Voldřichová

lékařka

Mlada Kamínková

lékařka

Marek Brožek

lékař

Kateřin Herdová

lékařka

Stanislav Maršík

lékař

Marcela Jandová

lékařka

Hanka Turková

lékařka

Pavel Kocábek

sociální pracovník

Lucie Mokrejšová

vrchní sestra

Monika Remešová

staniční sestra 2. patra

Kristýna Konopecká

staniční sestra 1. patra

Eva Tkáčová

fyzioterapeutka

Romana Macinauerová

nutriční terapeutka

Olga Šturmová

zdravotní sestra

Radka Heřmánková

zdravotní sestra

Anna Čubrová

zdravotní sestra

Radka Stibůrková

zdravotní sestra

Michaela Novák Maizia

zdravotní sestra

Eva Horáková

zdravotní sestra

Soňa Prchlíková

zdravotní sestra

Irena Kováříková

zdravotní sestra

Dáša Šperlová

zdravotní sestra

Radka Havlíková

zdravotní sestra

Soňa Trojášková

zdravotní sestra

Jaroslava Pilátová

zdravotní sestra

Dana Matunová

zdravotní sestra

Miroslava Králíková

ošetřovatelka

Jan Žižka

ošetřovatel

Hana Tůmová

ošetřovatelka

Věra Breburdová

ošetřovatelka

Ruslana Vlášková

ošetřovatelka

Karel Šperl

ošetřovatel

Pavel Čáp

ošetřovatel

Monika Rálková

ošetřovatelka

Lenka Tichá

ošetřovatelka

Vilma Šebestová

ošetřovatelka

Soňa Hokrová

ošetřovatelka

Michaela Krbková

ošetřovatelka

Jiřina Pitrofová

ošetřovatelka

Pouze část nákladů na lůžko a den hradí TŘI, z.ú. zdravotní pojišťovny. Ostatní finance získáváme z dotací, od dárců a sponzorů. Z tohoto důvodu si pacient podle svých možností přispívá na nadstandardní ubytování a služby. Ze sociálních důvodů lze částku snížit.

AKTUÁLNÍ CENÍK SLUŽBY

CENÍK SLUŽBY OD 1. 6. 2024

Mohu se přijít podívat do zařízení?
Určitě Vás rádi uvítáme, provedeme zařízením a odpovíme na Vaše dotazy. Kontaktujte pracovníka sociálního oddělení socialni.pracovnik@hospic-cercany.cz.

 

Jak a kdy mohu kontaktovat lékaře?
Lékař je dostupný pro Vás podle rozpisu služeb. Zdravotní personál Vám pomůže najít službukonajícího lékaře. Je možné si dohodnout schůzku s  lékařem.

 

Co musím vzít sebou pro mého blízkého?
Naše zařízení zabezpečuje všechno, co je nevyhnutné k  péči. Doporučujeme přinést s sebou osobní hygienické potřeby a věci blízké (fotky, knihu, tranzistor…), vše, co pacientovi zpříjemní pobyt a navodí co nejosobnější atmosféru. Jedná se o menší předměty osobního charakteru.

 

Mohu přinést nutriční výrobky, např. Nutridrinky?
Nutriční výrobky nabízíme pacientům, ale také vítáme, když přinesete s sebou to, co má pacient rád, nebo co mu prospěje. Vše bude následně označeno jménem a uloženo dle skladovacích podmínek, v  lednici.

 

Můžeme si pobyt u Vás dovolit?

Ano, naše služby jsou dostupné všem bez ohledu na finanční možnosti. V případě složité sociální situace denní platbu upravíme dohodou dle individuálních možností uživatele služby.

 

Za jak dlouho můžete pacienta hospitalizovat?

Pokud máme volné lůžkové a diagnostické kapacity, jsme schopni přijmout pacienta v horizontu několika dní. K urychlení hospitalizace přispívá správně a kompletně vyplněná žádost a přiložená lékařská zpráva. Po schválení žádosti Vám bude naším sociálním pracovníkem sdělen termín přijetí.

 

Přijímáte i o víkendu?

Bohužel ne.

 

Co dělat v případě, že můj blízký přestane přijímat jídlo a tekutiny?

Když tělo začíná umírat, pak je zcela přirozené, že už nechce přijímat potravu. Tekutiny podáváme také jen do momentu, kdy si o ně pacient žádá a je schopen polykat. V případě, že už nemocný není schopen přijímat tekutiny, jen zvlhčujeme ústa a rty, infuze nepodáváme (mohly by způsobit nežádoucí otoky, ztížit dýchání a přivodit zmatenost).

Snažíme se vytvářet podmínky podobné příjemnému domácímu prostředí, nejen vybavením, ale i denním režimem.

Na dvou patrech jsou k  dispozici jednolůžkové pokoje s  vlastním bezbariérovým sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, televizí a přistýlkou pro rodinné příslušníky či přátele. Některé pokoje mají balkon s  vnějším sezením.

Dva dvoulůžkové pokoje nabízí možnost pobytu pro manželský pár, nebo partnery, kteří potřebují naši péči.

Pro chvíle rozjímání a osobní reflexe se nabízí hezký prostor malinké kapličky, pro oddych a pobyt na čerstvém vzduchu zase krásná zahrada a atrium.

Aktivnější chvilky mohou pacienti, klienti i návštěvy trávit v prostorách Centra denních služeb, kavárny nebo knihovny.

Naším posláním je pečovat o naše pacienty co nejkvalitněji po odborné stránce a s otevřeným srdcem. Snažíme se připravovat takové podmínky, aby se v našem zařízení nejen pacienti, ale i hosté cítili spokojeně. Pokud však kdokoliv z našich klientů či jejich blízkých bude mít potřebu vyjádřit nespokojenost, má na to plné právo. 

Všechny stížnosti či připomínky považujeme za podněty pro zlepšení kvality poskytované péče a služby. Podané stížnosti v žádném případě neohrozí kvalitu a přístup našich zaměstnanců k Vám či Vašim blízkým.  

Stížnost má právo podat uživatel služby, rodinný příslušník či jiná osoba. Zabýváme se i anonymním podáním stížnosti. Stížnost lze podat písemně, elektronicky, telefonicky nebo ústně.

Stížnost nesmí vyřizovat osoba, proti které je stížnost směřována. Stížnost vyřizuje vedoucí pracovník útvaru, ke kterému se stížnost vztahuje. Ostatní stížnosti vyřizuje ředitel. Pokud by se stížnost týkala osoby ředitele, jejím vyřízením se bude zabývat předseda správní rady.

Písemnou stížnost je možné poslat poštou na adresu: TŘI, z.ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany či vhodit do schránky TŘI, z.ú., umístěné v suterénu vedle recepce.

Elektronickou, telefonickou nebo osobní stížnost je možné podat u pracovníků zodpovědných za konkrétní službu.

Za řádné a včasné vyřízení všech stížností a připomínek je zodpovědný ředitel TŘI, z.ú., popřípadě předseda správní rady TŘI, z.ú.

Všechny podané stížnosti evidujeme v Knize stížností, která je uchovávána v sekretariátu organizace. U písemných a elektronických stížností se zakládá jak podaná stížnost, tak i vyřízení stížnosti. U telefonicky a osobně podaných stížností se zakládá záznam, který obsahuje předmět stížnosti. I v případě, že je stížnost řešena ústně, je o provedeném vyřízení proveden písemný záznam, který se zakládá.

Stížnost vyřizujeme bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě maximálně 7 dnů od obdržení stížnosti. Následně Vás písemně seznámíme s naším stanoviskem či způsobem nápravy.

 

KONTAKTY PRO PŘIJÍMÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

Lůžkový hospic

Stížnosti a připomínky k pracovníkům přímé péče (zdravotní sestry, ošetřovatelé, pracovníci v sociálních službách) se podávají u vrchní sestry:

 • e-mail: vrchnisestra@hospic-cercany.cz
 • tel.: 731 619 788

Stížnosti a připomínky k lékařům se podávají u vedoucího lékaře:

 • e-mail: vedoucilekar@hospic-cercany.cz                  
 • tel.: 734 392 627

Stížnosti a připomínky k pracovníkům sociálního oddělení (včetně Centra denních služeb) se podávají u vedoucí sociálních služeb:

 • e-mail: socialni@hospic-cercany.cz    
 • tel.: 734 695 547

Stížnosti a připomínky k práci psychologa se podávají řediteli:

 • e-mail: reditel@hospic-cercany.cz                  
 • tel.: 731 648 977

Kuchyň, stravování, úklid, recepce

Stížnosti a připomínky, které se týkají stravování, úklidu či služeb recepce se podávají u vedoucího provozu:

 • e-mail: provozni@hospic-cercany.cz 
 • tel.: 731 604 239 

Stížnosti a připomínky lze podat i přímo řediteli organizace:

 • e-mail: reditel@hospic-cercany.cz                  
 • tel.: 731 648 977

nebo předsedovi právní rady:

 • e-mail: rataj.jean@gmail.com              
 • tel.: 731 619 787 

V případě Vaší nespokojenosti se způsobem či výsledkem řešení stížnosti se můžete obrátit na nezávislý orgán:

 • Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00
 • Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování kopií a výpisů

Pacient a další osoby mají dle zákona o zdravotních službách právo
– nahlížet do zdravotnické dokumentace,
– pořídit si kopii zdravotnické dokumentace vlastními prostředky nebo
– požádat o pořízení kopie nebo výpisu ze strany Hospice Dobrého Pastýře.

Jakým způsobem lze požádat o pořízení kopie nebo výpisu?

Žádosti o nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace vyřizuje sekretariát TŘI z.ú.,
adresa Sokolská 584, 257 22 Čerčany, email: tri@hospic-cercany.cz, datová schránka:dy254kv.

Žádost lze
– podat osobně,
– zaslat písemně poštou nebo
– zaslat do datové schránky.

Vzor žádosti lze najít ZDE.

Při podání žádosti osobně předloží žadatel doklad k ověření totožnosti a vztahu žadatele k pacientovi (není-li žadatelem sám pacient). Zasílá-li žadatel žádost písemně, opatří ji úředně ověřeným podpisem. K žádosti doloží doklady k ověření jeho vztahu k pacientovi (není-li žadatelem sám pacient). Žádá-li za pacienta osoba zmocněná pacientem, vyžaduje se písemná plná moc opatřená úředně ověřeným podpisem pacienta.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace je možné po předchozí domluvě termínu nahlížení. U nahlížení je vždy přítomen pověřený zaměstnanec Hospice Dobrého Pastýře. Při nahlížení do zdravotnické dokumentace si pacient nebo jiná oprávněná osoba mohou pořizovat fotografie zdravotnické dokumentace na vlastní fotoaparát nebo mobilní telefon.

V jaké lhůtě je Hospic Dobrého Pastýře povinen pořídit kopii nebo výpis?

Pořízené výpisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace vydá Hospic Dobrého Pastýře žadateli v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to po předchozím zaplacení poplatku ve výši dle AKTUÁLNÍHO CENÍKU.

Jakým způsobem lze zaplatit poplatek za pořízení kopie nebo výpisu?

Poplatek za pořízení kopie nebo výpisu lze zaplatit:
– hotově v pokladně Hospice Dobrého Pastýře,
– bankovním převodem na účet č. 530530359/0100

Kdo může žádat o pořízení kopie nebo výpisu?

a) V první řadě může žádat sám pacient. Pacient může k nahlížení nebo podání žádosti o pořízení kopie nebo výpisu zmocnit jinou osobu (této osobě udělí plnou moc), resp. ji určit při přijetí do péče nebo v průběhu hospitalizace. Určení této osoby se zaznamenává do zdravotnické dokumentace pacienta.

b) Dále tak může činit zákonný zástupce či opatrovník pacienta, popř. osoby, které k tomu pacientův zákonný zástupce či opatrovník zmocní. Zákonný zástupce je povinen doložit doklad, na základě kterého lze ověřit jeho vztah k pacientovi. Opatrovník je povinen doložit rozhodnutí soudu o jeho jmenování opatrovníkem.

c) Pokud pacient z důvodu svého zdravotního stavu neurčil osoby, které mají právo na informace o jeho zdravotním stavu, nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo žádat o kopie nebo výpis dle bodu a), mají toto právo osoby blízké pacientovi, a to v rozsahu informací o aktuálním zdravotním stavu pacienta.

Osoba blízká je povinna současně s žádostí zaslat doklad, na základě kterého lze ověřit její vztah k pacientovi – příbuzní pacienta – manžel, potomci, sourozenci, rodiče, registrovaný partner předloží např. rodný list, oddací list, list o registraci. Jiná osoba blízká předloží čestné prohlášení o tom, že je osobou blízkou pacientovi.

d) Právo nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta a žádat kopii nebo výpis mají také osoby blízké zemřelému pacientovi.

Osoba blízká je povinna současně s žádostí zaslat doklad, na základě kterého lze ověřit její vztah k pacientovi – příbuzní pacienta – manžel, potomci, sourozenci, rodiče, registrovaný partner předloží např. rodný list, oddací list, list o registraci. Jiná osoba blízká předloží čestné prohlášení o tom, že je osobou blízkou pacientovi.

PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY