VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘI, z.ú.
Sokolská 584
257 22 Čerčany
tri@hospic-cercany.cz

 

317 777 381

734 435 312

Vědomi si potřeb nejenom těžce a nevyléčitelně nemocných, ale také těch, kteří se o ně s láskou a laskavou péčí starají, či chtějí starat, poskytujeme vzdělávací program pro odbornou i laickou veřejnost zaměřené na vzdělávání v oblasti paliativní péče a léčby bolesti.

V roce 2017 jsme získali status akreditovaného pracoviště v nástavbovém oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA a tím možnost aktivně přispívat k rozvoji paliativní a hospicové péče v ČR. Naše zařízení umožňuje získat lékařům se zájmem o paliativní medicínu potřebné zkušenosti a praxi. 

 

V RÁMCI NAŠEHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VÁM NABÍZÍME:

Nabízíme možnost exkurze pro studenty, zdravotníky, sociální pracovníky, laickou veřejnost, pro všechny, kteří se hospicovou problematikou zabývají a chtějí svým dílem přispět k jejímu rozvoji.

Máte zájem porozhlédnout se po budově hospice a dozvědět se více o jeho poslání a provozu? Navštivte nás!

Po domluvě Vás hospicem rádi provedeme. Program je možné doplnit promítnutím filmu přibližujícího hospicovou problematiku nebo besedou s některým z našich zaměstnanců.

Nabízíme možnost absolvovat stáž v profesionálním prostředí čerčanského hospice, který disponuje kvalitními zaměstnanci plně se věnujícími hospicové práci.

Zájemcům umožníme prohloubit si či získat nové znalosti a praktické dovednosti v oblasti péče o pacienty v terminální fázi jejich života.

Stáže jsou určeny především zájemcům o specializovanou hospicovou paliativní péči z řad:

  • studentů SŠ, VOŠ a VŠ se zdravotním či sociálním zaměřením
  • odborníků lékařů, zdravotníků, pracovníků v sociálních službách
  • zaměstnanců či zakladatelů nově vznikajících i stávajících hospiců či jiných zařízení zabývajících se paliativní péčí
  • dobrovolníků z jiných lůžkových či mobilních hospiců

CENÍK STÁŽÍ PRO ROK 2023

ŽÁDOST O STÁŽ

Pořádáme semináře a kurzy zaměřené na sociální a zdravotnickou problematiku paliativní péče, které si kladou za cíl prohloubit znalosti odborné i laické veřejnosti v daných oblastech.