ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Službu odborného sociálního poradenství finančně podporují:

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Jsme zde pro pro všechny, kteří potřebují poradit a podržet v nepříznivé životní situaci.

Poskytujeme podporu a informace pacientům v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, ale také osobám s chronickým onemocněním nebo s jiným zdravotním, tělesným či kombinovaným postižením, seniorům a také jejich rodinným příslušníkům.

Pomáháme pečujícím osobám plánovat jednotlivé kroky péče o nevyléčitelně nemocného pacienta, snažíme se připravit je na ztrátu svého blízkého a následně vyrovnat se s ní.

Pro naše klienty zajišťujeme bezpečné a podpůrné prostředí. Seznamujeme je s jejich právy a povinnostmi, které jim pomáháme naplňovat.

Naše služby jsou vždy diskrétní a může je zdarma využít každý člověk, který se ocitl v obtížné životní situaci.

CO NABÍZÍME

INFORMACE

  • nutné k řešení k předcházení nepříznivé životní situace
  • o druzích sociálních služeb, legislativě, základních právech a povinnostech klienta
  • o možnostech podpory ze strany rodiny

POMOC

  • se zajištěním využívání běžně dostupných služeb, popřípadě vyhledání jiné formy pomoci
  • při uplatňování práv a zájmů klienta a pomoc s obstaráváním osobních záležitost
  • při navazování kontaktu se službami a se sociálním prostředím

PODPORU

  • při snaze udržet si zlepšenou situaci
  • ke zlepšení psychické pohody klienta

Službu odborného sociálního poradenství poskytujeme zcela ZDARMA