Rodinné porady

Rodinné porady (neboli také rodinná setkání či rodinné konference) jsou pro nás skvělým nástrojem pro posílení autonomie pacienta, zapojení členů rodiny do plánování péče a výbornou školou multidisciplinární spolupráce.

Ačkoli s našimi pacienty a jejich rodinnými příslušníky komunikujeme denně, cítili jsme potřebu více se naučit a zdokonalit společná setkání.

Rodinná porada je pro nás tedy předem naplánované setkání v příjemném a bezpečném prostředí s cílem probrat plán péče a poskytnout psychosociální podporu. Účastní se minimálně jeden člen rodiny, dva zaměstnanci hospice a ideálně také pacient/ka.

Projekt zavádění rodinných porad jsme zahájili na konci roku 2019 přípravou vzdělávacího plánu a podáním žádosti o finanční podporu do grantového programu Siemens Fond pomoci. Naše žádost uspěla a získali jsme grant ve výši 65 000 Kč.

Klíčoví zaměstnanci sociálního oddělení, domácího a lůžkového hospice absolvovali kurz na efektivní a bezpečné vedení rodinných porad. Naučili se, jak dobře komunikovat a vyvažovat zájmy, potřeby a možnosti zúčastněných.

Na podzim jsme zahájili program online mentoringu při zavádění rodinných porad. Naší lektorkou byla Lenka Šimková z Institutu G-I.

V partnerství s Centrem rodinných konferencí, Lata z.ú. jsme rozšířili nabídku našich služeb pro rodiny, v nichž je dítě ohrožené ztrátou blízkého. Uspořádání rodinné konference je pro klienty zdarma. Jako zadavatelé byli proškoleni čtyři zaměstnanci hospice. 

Součástí plánu vzdělávání byly také stáže v Centru podpůrné a paliativní péče VFN Praha a DRK Kliniken v Berlíně

Od poloviny roku 2020 jsme uspořádali celkem 20 rodinných setkání. Nejčastější byly v lůžkovém hospici pro pacienty, kteří se kvůli zdravotnímu stavu nemohli sami vyjádřit svoje přání a preference.

Služba je popsána na našem webu ZDE.

Naše zkušenosti jsme sdíleli na workshopu na Celostátní paliativní konferenci v říjnu 2021.

Několik kazuistik z rodinných setkání spolu s překladem mezinárodních doporučení jsme publikovali v časopisu Paliativní medicína (1/2022).

Díky stáži na DRK Kliniken vznikl také článek „Vzdělávání v paliativní péči pro psychology. Inspirace z Německé společnosti paliativní medicíny“ (Paliativní medicína 0/2020).