Pokoje s příběhy

POKOJE S PŘÍBĚHY

Vytvořme a darujme si netradiční adventní kalendář s příběhy doprovázení v Hospici Dobrého Pastýře.

Každý den od 1. až do 23. prosince se otevřou dveře jednoho pokoje s našimi i vašimi vzpomínkami, jež se k němu vážou. Dívejme se společně, čtěme, poslouchejme, vzpomínejme…

Dejme možnost těm, kteří tuto zkušenost nemají, zavnímat a pocítit, jak mimořádné a vzácné je být se svým blízkým v jeho posledních chvílích až do jeho posledního dechu.

A proč má smysl být dárcem, patronem těchto chvil…

Darujte nám svojí vzpomínku nebo se staňte patronem jednoho z pokojů. Nebo obojí. Děkujeme.

Darujte nám svůj příběh doprovázení v Hospici Dobrého Pastýře. My ho vetkneme do virtuální vzpomínkové zdi pokojíku, kde Váš blízký pobýval, kde zaznělo jeho poslední slovo, přání, nádech, výdech…

Společně tak poskládáme ze střípků vzpomínek mozaiku, jež vypoví svědectví o nepostradatelnosti hospicové péče. Že má smysl, hluboký smysl. A že si zaslouží po dlouhých letech systémové řešení jejího financování. Teď víc než kdy jindy je potřeba, aby Ti, kteří mají možnost a moc jej hledat, věděli, jak důležité je najít ho. A do té doby, budeme doufat, že se najdou patroni, jež budou prostřednictvím svých darů bdít nad péčí a příběhy, které se v pokojích momentálně odehrávají…

Své vzpomínky nám můžete poslat prostřednictvím formuláře níže nebo e-mailem: komunikace@hospic-cercany.cz. Děkujeme.

FORMULÁŘ PRO VÁŠ PŘÍBĚH

Staňte se patronem jednoho z pokojů v Hospici Dobrého Pastýře, bděte nad příběhy, které se v nich momentálně odehrávají… Přesně 822 korun nám chybí na pokrytí nákladů na péči o pacienta na jednom pokoji na jeden den.

JAK NA TO

Vyberte si pokoj, který chcete podpořit, svůj dar pošlete na transparentní sbírkový účet 530 530 359/2010 převodem, prostřednictvím QR kódu nebo platební bránou. Nezapomeňte nám do poznámky uvést číslo pokoje, jenž berete pod svá křídla. Děkujeme.

PROČ 822 

Náklad na péči na jeden den na jeden pokoj představuje částku 5479 korun. 65 % těchto nákladů nám pokrývají tržby od zdravotních pojišťoven, klientů a příspěvky na péči, 20 % nenárokové dotace, granty a stálé dary, 15 % nemáme pokryto, tj. 300 030 Kč na pokoj na rok, 822 Kč na den.

OTEVŘENO, POJĎTE DÁL

CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)