CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Služba Centrum denních služeb  je od 1/1/2023 pro veřejnost pozastavená. Skupinová aktivizace pacientů hospice a klientů pobytové odlehčovací služby je realizovaná v omezeném rozsahu v komunitním centru, o případném plánovaném programu jsou klienti a pacienti předem informovaní.

Individuální aktivizace probíhají dle potřeb a přání na pokojích klientů a pacientů.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

CDS, Centrum denních služeb, je místem pro všechny, kteří nechtějí nebo nemůžou být sami. Slouží pro lidi z blízkého okolí, o které kvůli snížené soběstačnosti pečují jejich blízcí doma. Zatímco tito lidé stráví svůj čas ve společnosti, pečující mají možnost odpočinout si a zařídit si nezbytné záležitosti. 

Posláním této služby je klienty aktivizovat, naplnit smysluplně jejich čas a zabránit jejich sociálnímu vyloučení.

CO NABÍZÍME

Tak jako jsou různí lidé, kteří CDS navštěvují, tak je rozmanitý i program, který jim nabízíme.

Někdy si jen povídáme u voňavé kávy a dobrého koláče, jindy se rozčilujeme nad událostmi v  denním tisku.

Často vzpomínáme a vypravujeme si o všem, co život přinesl a přináší, trénujeme paměť, hrajeme hry. 

Rádi si pro radost zazpíváme, jindy nás zaujme výtvarné tvoření.

Nenecháme si ujít žádnou příležitost k  oslavě svátku či narozenin.

Těší nás, že se programu účastní i dobrovolníci, kteří jsou velmi inspirativní a jsou vítaným oživením.

Radost máme i z  mnoha hudebních hostů, kteří nás pravidelně i nepravidelně navštěvují.

Za krásného počasí trávíme většinu času v naší překrásné zahradě či atriu.

PŘIDEJTE SE K NÁM

Nejjednodušší je přijít osobně na sociální oddělení TŘI, z.ú., Sokolská 584, Čerčany, kde Vám poradí a pomůžou s vyplněním žádosti.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CDS

Vyplněnou a podepsanou žádost přineste osobně, nebo pošlete poštou na výše uvedenou adresu organizace, případně e-mailem: centrumDS@hospic-cercany.cz, či faxem: 317 700 903.

Poradit se s námi, jak postupovat, můžete na telefonním čísle 734 695 547.

Služba Centrum denních služeb  je od 1/1/2023 pro veřejnost pozastavená. Skupinová aktivizace pacientů hospice a klientů pobytové odlehčovací služby je realizovaná v omezeném rozsahu v komunitním centru, o případném plánovaném programu jsou klienti a pacienti předem informovaní.

Individuální aktivizace probíhají dle potřeb a přání na pokojích klientů a pacientů.

ODPOLEDNÍ PROGRAM plánujeme a skládáme dle typu klientů a jejich přání. Nejčastěji vybíráme z těchto aktivit:

  • čtení aktualit ze světa i z domova
  • vzpomínkové aktivity
  • kreativní tvoření
  • muzicírování a zpívání
  • pečení chleba a koláčů
  • společenské hry
  • keramika
  • výtvarné činnosti
  • trénink paměti

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

e) sociálně terapeutické činnosti,

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik