SLUŽBY DOMÁCÍHO HOSPICE JSOU NYNÍ PRO KLIENTY VZP ZDARMA

SLUŽBY DOMÁCÍHO HOSPICE JSOU NYNÍ PRO KLIENTY VZP ZDARMA

Od 1. 5. 2018 mají klienti – pojištěni u VZP – služby našeho domácího hospice hrazeny zdravotní pojišťovnou. O uzavření smluvních vztahů s ostatními zdravotními pojišťovnami se snažíme, jejich klienti si prozatím musí připlácet na péči 200 Kč denně.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena pouze část zdravotních úkonů. Další péče (pohotovost lékařů a sester, poradenství, psychologická a duchovní péče) je hrazená z příspěvků individuálních dárců, firem, obcí v našem regionu a nadací. Bez pomoci ze strany donorů bychom kvalitní komplexní domácí hospicovou péči nemohli pacientům vůbec poskytovat.

V současnosti se ucházíme o dotaci v projektu „ČSOB pomáhá regionům“ ve výši 50.000 Kč na provoz domácího hospice. Podpořte nás a pomozte nám získat tolik potřebné potřebné prostředky pro zajištění péče o nevyléčitelně nemocné pacienty v jejich domácím prostředí.

Děkujeme.

Podpořit nás můžete zde