SOUTĚŽÍME V PROJEKTU ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM

SOUTĚŽÍME V PROJEKTU ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM

Vycházíme z přesvědčení, že pro člověka je nejlepší být na konci svého života doma v kruhu svých blízkých. Multidisciplinární tým domácího Hospice Dobrého Pastýře pečuje o nevyléčitelně nemocné pacienty v jejich domácím prostředí. Naši zdravotníci jsou nemocnému a jeho rodině k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Část zdravotních úkonů je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a to pouze u klientů VZP, další péči (pohotovost lékařů a sester, poradenství, psychologickou a duchovní péči) zajišťujeme z příspěvků individuálních dárců, firem, obcí v našem regionu a nadací. Bez pomoci ze strany donorů bychom kvalitní komplexní domácí hospicovou péči nemohli pacientům vůbec poskytovat.

Pošlete libovolný příspěvek a pomozte nám získat dalších 50.000 Kč v projektu ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM na provoz domácího Hospice Dobrého Pastýře. Děkujeme.

VÍCE ZDE