Bystré mozky benešovských seniorů…

Bystré mozky benešovských seniorů…

Na jaře letošního roku proběhly v Benešově dva běhy kurzů s názvem „Reminiscenční odpoledne pro seniory, aneb cvičíme paměť, aby nás (víc) poslouchala“.

Kurzy probíhaly 2x týdně, vždy v odpoledních hodinách a organizovala je čerčanská organizace TŘI, o.p.s. ve spolupráci s Městem Benešov. Pondělní kurz se konal ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou na Malém náměstí a páteční kurz proběhl v klubovně Spolku seniorů v Domě s pečovatelskou službou v ulici Marie Kudeříkové.

Účastníci každého kurzu měli během deseti setkání možnost potrénovat svoji paměť a také si zavzpomínat na doby minulé. Každé setkání se vztahovalo k určitému tématu a senioři se zabývali především trénováním paměti a vzpomínkovými aktivitami. Při řešení rozličných úloh a kvízů si nejen procvičili mozky, ale také se dobře pobavili. Kdo se domnívá, že úkoly byly lehké, byl by překvapen, tím, jak jsou benešovští senioři bystří, nápadití a vzdělaní. Lektorky musely dokonce zvýšit stupeň obtížnosti úloh, protože ty původní byly pro naše kurzisty příliš snadné. Účastníci kurzů řešili množství různých hádanek, doplňovaček a rébusů, malovali, hledali skryté obrázky, počítali, veršovali, zpívali a recitovali, ale především se u toho velmi dobře bavili. V kurzech se nám podařilo spojit užitečné a tolik potřebné pro trénování šedé kůry mozkové s příjemnou zábavou.

Děkujeme báječným benešovským seniorům za to že, byli odvážní a zkusili něco nového a za to s jakým elánem a nadšením se pouštěli do všech úkolů. Těšíme se na podzimní kurzy, které proběhnou opět v Benešově.