Hospic Dobrého Pastýře slaví 10 let

Hospic Dobrého Pastýře slaví 10 let

Přibližně před dvaceti lety přišla MUDr. Tereza Dvořáková s nápadem postavit v Čerčanech hospic. Cíl si vzalo za svůj občanské sdružení TŘI, u jehož zrodu stáli farníci i faráři tří místních církví, a jehož třemi cíli byly kromě již zmíněného hospice ještě stavba kostela a školy. Díky velikému úsilí i vládní podpoře hospicového hnutí, za niž vděčíme zejména vynikající práci MUDr. Marie Svatošové, se hospic podařilo skutečně postavit a 1. září 2008 mohl být zahájen provoz lůžkového hospice.

Od té doby se o činnost hospice zasloužila celá řada osob, od ředitelů či lékařů až po kuchaře či uklízečky. Díky jejich obětavé práci se nám daří úspěšně naplňovat poslání, ke kterému byla naše organizace zřízena, tedy zajišťovat odbornou zdravotní a sociální péči nemocným a znevýhodněným (za uplynulých 10 let jich bylo více než 2500), poskytovat jim a jejich blízkým psychologickou a duchovní podporu.

Proto jsme se rozhodli v rámci oslav 10. výročí Hospice Dobrého Pastýře, jako výraz poděkování a úcty, uspořádat pro naše zaměstnance, dobrovolníky a jejich rodiny společné kulturně-sportovní odpoledne v romantickém prostředí bistra Ledce. Hosté měli možnost tvořit z keramické hlíny, zápolit v turnaji pingpongové čtyřhry, na louce u bistra na břehu řeky Sázavy se hrál fotbal, freeze bee, badminton…Všechny do jednoho okouzlil Petr Šušor a jeho bubenický workshop, staromilce nadchla výuka swingu Janka a Aničky ze Swingbusters a večerní koncert Petry Erneyi Quartet-u byl krásným vyvrcholením tohoto příjemného dne.

V sobotu 6. října 2018 v 16:00 hodin bude při příležitosti 10. výročí od otevření Hospice Dobrého Pastýře a také vysvěcení Kaple Dobrého Pastýře sloužit mši ThDr. Jan Balík, Ph.D., biskupský vikář pro diakonii. Po mši se těšíme na setkání a přátelské popovídání se zakladateli TŘI, o.p.s., s občany Čerčan a dalšími milými hosty, kteří si přijdou připomenout tuto událost.

Slavit budeme s našimi přáteli, podporovateli a příznivci také v rámci pražského a benešovského benefičního koncertu. V Praze pořádáme 9. prosince 2018 adventní benefiční koncert, zpívat bude fantastický gospelový soubor Gospel Limited jehož repertoár tvoří moderní gospel – emotivní duchovní hudba vycházející z černošské hudební tradice. S laskavým svolením Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně se koncert uskuteční v prostorách tohoto nádherného monumentálního chrámu na nám. Jiřího z Poděbrad v Praze. Vstupenky v hodnotě 350 Kč lze zakoupit zde.

Ve spolupráci s KIC Benešov připravujeme jarní benefiční koncert bratří Ebenů, který se uskuteční 27. března 2019 v 19:30 h v KD Karlov v Benešově. Pokud budete chtít překvapit své blízké vánočním dárkem v podobě vstupenek na tento koncert, budete mít příležitost zakoupit je už během prosince přes benešovskou vstupenku na portálu www.ticketportal.cz. Těšíme se na shledání s Vámi.