Vernisáž obrazů Karla Pavlíka

Vernisáž obrazů Karla Pavlíka

Srdečně Vás zveme na slavnostní vernisáž obrazů malíře Karla Pavlíka, která se uskuteční dne 16. prosince 2018 ve 13:30 hod.

Hospic Dobrého Pastýře letos obdržel tyto obrazy jako dar od syna p. Pavlíka. Co jej k tomuto kroku vedlo?

„S obrazy svého otce, Karla Pavlíka, jsem se potkával od dětství. Pomáhal jsem mu systémem „podej, podrž“. Později jsem se podílel na organizaci jeho výstav. To pokračovalo i po jeho smrti – chtěl jsem, aby desítky obrazů, které mi zanechal, dělaly radost i druhým. Postupně jsem ale vyčerpal dostupné možnosti, resp. mi došly síly.
Štěstí mi přálo, když jsem oslovil znamenitého člověka, akademického sochaře Pavla Jarkovského, který je členem správní rady Nadace umění pro zdraví. Dal mi kontakt na ředitelku, pí Ing. Ivanu Svobodovou. A díky ní jsme se octli u pí PharmDr. Moniky Horníkové, ředitelky Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Dohoda byly rychlá a následná dárcovská smlouva a další byly už jen technické záležitosti. A tak se, doufám, naplní i tátovo přání, aby jeho obrazy dělaly radost. A to je důležité zejména tam, kde mnoho radosti nebývá.“

Karel Pavlík se narodil 26. prosince 1917 v Podlíšťanech, nedaleko Chrudimě. Obecnou školu vychodil v Žumberku, školu měšťanskou v Nasavrkách. Učitelský ústav v Chrudimi absolvoval v létech 1932 až 1936.
Po maturitě hledal místo učitele. Prošel řadu míst, až v roce 1942 nastoupil do školy v Nasavrkách. Zde působil až do odchodu do důchodu v r. 1981. Zpočátku jako učitel, později jako zástupce ředitele a v roce 1962 byl jmenován ředitelem.
Po téměř čtyřicet let vštěpoval Karel Pavlík stovkám žáků základy matematiky a výtvarné výchovy. Zasloužil se i o výstavbu nové školní budovy v Nasavrkách. Desítky let se K. Pavlík věnoval organizování výtvarného života. Začínal v různých organizacích v rámci školství. Nejvýznamnějším, již samostatným počinem školy, bylo organizování každoročních výstav výtvarného umění pod názvem Nasavrcká paleta, u jejíhož vzniku v roce 1970 stál. Vlastní záměr byl jednoduchý – přivést k výtvarnému dílu žáky ještě jinak, než předpisovaly školní osnovy a dávaly reálné možnosti venkovské školy. A současně tak přivést k výtvarnému dílu i rodiče dětí a širší veřejnost Nasavrcka. Od počátku vysoká úroveň jednotlivých ročníků z Palety vytvořila akci celostátního významu. Při organizaci se velmi pozitivně projevila spolupráce s Národní galerií a Východočeskou galerií v Pardubicích. A samozřejmě s tvůrci samými. Tak se mohli návštěvníci Palet seznámit s díly mnoha jedinečných osobností českého výtvarného umění. Příkladmo je možno uvést jména Vojtěch Sedláček, Václav Rabas, Otakar Nejedlý, Václav Špála, Jaroslav Grus, František Emler, Václav Hudec a další. Následný vývoj Palety je potvrzením, že započaté dílo se dále utěšeně rozvíjí.
Výtvarné umění přitahovalo Karla Pavlíka již na Učitelském ústavu v Chrudimi. Vzdělával se u akademického malíře profesora Ferdinanda Pochobradského, který věnoval svoji tvorbu okolí Nasavrk, Trhové Kamenice a Hlinska. Dalším učitelem mladého pedagoga byl akademický malíř Václav Živec, žák Jana Preislera a Maxe Švabinského. Již jako učitel se účastnil prázdninových kursů v Kežmaroku, Písku, Teplicích atd. vedených osobnostmi výtvarného umění jako byli Jan Slavíček, František Zedníček a další. I potom se trvale vzdělával a získával nové zkušenosti.
Malířské dílo Karla Pavlíka se stalo významnou součástí umělecké tradice Vysočiny, kterou vytvářeli a vytvářejí stovky autorů. Karel Pavlík svůj hluboký vztah a úctu k rodné zemi, zejména k Železným horám a Českomoravské vysočině demonstroval na svých obrazech, na kterých se v řadě variant zobrazuje hluboká znalost krajiny ve všech ročních i denních dobách. Některé náměty se vracely a v jejich podání se tak zobrazoval vývoj malířova vnímání
S výsledky malířské tvorby Karla Pavlíka se seznamovali jeho přátelé i širší veřejnost na mnoha samostatných i kolektivních výstavách v Nasavrkách, Podlíšťanech, Zaječicích, Chrudimi, Ždírci, Chotěboři, Deštném, Humpolci, Bechyni, Horním Bradle, Praze a jinde.
Karel Pavlík zemřel v listopadu 2002.