Kruh přátel hospice

Kruh přátel hospice je společenství lidí, kteří se rozhodli nás pravidelně finančně podporovat. Jejich příspěvky jsou pro naši organizaci důležité. Pomáhají nám zajistit plynulost financování provozu našich služeb a možnost plánovat budoucí rozvoj organizace.

Příběhy našich pravidelných dárců

JOSEF: „Moje sestra strávila několik posledních dní svého života v Hospici Dobrého Pastýře. Těch několik dní jsem měl příležitost nahlédnout do každodenního života hospice. Viděl jsem vysoce odborný přístup, velkou obětavost, hodně empatie. Poznal jsem, že důstojnost lidského života i v jeho poslední fázi, často v situaci bezmoci a utrpení, není v prostředí Hospice Dobrého Pastýře prázdným pojmem. Tato osobní zkušenost mne výrazně motivuje k tomu, abych se i já přičinil, aby se smysl hospicového hnutí a jeho hodnoty stále více dostávaly do našeho povědomí.“

IVA: „Přes svou osobní zkušenost s péčí o nemocnou babičku v posledních dvou letech jsem poznala, jak náročná, fyzicky i psychicky, tato péče je, ale zároveň nesmírně potřebná a smysluplná. Svými příspěvky chci vyjádřit podporu paliativní péči a vděk všem osobám, které se na chodu tohoto hospice podílejí a umožňují potřebným důstojný odchod z našeho světa.“

DRAHOMÍRA: „Pracuji ve zdravotnictví. Setkávám se sice ne přímo, pracuji v laboratoři, ale přece jen i při procházení nemocnicí a také při práci s dodaným materiálem s mnoha lidmi. Často vidíme odcházet ze života velmi nemocné i mladé lidi. Jsme tu svědky boje lékařů o každého, přesto si někdy říkám, že by možná bylo vhodnější nechat nevyléčitelně nemocného odejít důstojně, v klidu, bez všech těch moderních přístrojů. Nedokážu posoudit, jak bych se zachovala sama, ale pro své rodiče jsem si přála klidný odchod. Tatínkovi se to splnilo, maminka zemřela na infarkt v nemocnici velmi náhle, nikdo to nečekal. Kolem sebe vidím přátele, jak stále v produktivním věku kombinují péči o vnoučata a staré rodiče, sami vše těžko zvládají, ale všichni cítí, že není větší pomoc než držet umírajícího za ruku.“

Bližší informace o Kruhu přátel hospice Vám poskytne koordinátorka péče o dárce Barbora Kunclová, tel.: 731 908 671, e-mail: darci@hospic-cercany.cz.