Ohlédnutí se za rokem minulým

Ohlédnutí se za rokem minulým

Mnozí předesílali, že rok 2018 bude velmi dynamický, plný zvratů a zásadních změn a Ti, jež je přijmou, pocítí zadostiučinění a bouřlivý bude pro všechny, kdo jim bude vzdorovat a setrvávat zarytě v zajetých kolejích…

Uplynulý rok se v organizaci TŘI, o.p.s. nesl v duchu obrovského pracovního nasazení, bez kterého by nebylo možné dosáhnout zásadních dílčích i komplexních změn, nastavit v některých oblastech zcela nová pravidla, skokově zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb, investovat do modernizace a stabilizovat organizaci z hlediska finančního i personálního zároveň.

Během loňského roku jsme v Hospici Dobrého Pastýře poskytli péči již 236 pacientům (v roce 2017 jsme poskytli péči celkem 201 pacientům). Průměrná obložnost v letošním roce je téměř 89 %, ani v jednom měsíci neklesla pod 80 %, v nejsilnějších měsících dosáhla až 95 %. Jsou to v uvozovkách jen čísla, ale odráží pozitivní změny, ke kterým dochází v posledních dvou letech v našem zařízení. Ukazují totiž na zefektivnění práce a pracovních procesů a na naší zvyšující se profesionalizaci.

Možná nejzásadnějšími změnami prošla letos služba Domácího hospice. Tým zdravotníků se rozrostl, podařilo se nám nasmlouvat péči se zdravotními pojišťovnami VZP, VoZP, OZP, ZP Škoda a ZPMV. Naše péče je nyní pro všechny mnohem dostupnější.

Velký vývoj kupředu zaznamenaly i naše sociální služby – odlehčovací terénní a pobytová. Pilotní projekt mobilní aktivizace „Reminiscenční odpoledne pro seniory, aneb cvičíme paměť, aby nás víc poslouchala“ se těší nevídanému zájmu.

Z ekonomicko-provozního hlediska se nám povedlo dosáhnout prakticky všech vytyčených cílů, získali jsme dostatek prostředků na obnovu zařízení budovy hospice od polohovacích lůžek, přes antidekubitní matrace, lůžkoviny, výmalbu a výměnu podlahových krytin, revize všech přístrojů…

Řady našich dobrovolníků se rozšířily o dalších 9 nových členů, celkem nám ve svém volném čase vypomáhá již 38 lidí a odpracovali u nás letos celkem 2375 hodin.

Z hlediska komunikace a marketingu to byl také velmi plodný rok. Do provozu jsme uvedli nové webové stránky, které nyní zásadně usnadňují práci sociálnímu oddělení a zároveň pomáhají potřebným zorientovat se rychle a snadno ve spektru našich služeb, jejich dostupnosti, či podmínkách jejich poskytování. Kromě tradiční jarní Poutě a prosincové Adventní neděle s Betlémským světlem, jsme u příležitosti 10. výročí Hospice Dobrého Pastýře zorganizovali několik dalších akcí pro veřejnost, naše zaměstnance a dobrovolníky a také velký adventní benefiční koncert Gospel Limited v Kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Praze. Bohatou účastí na každé jedné z nich jste vyjádřili podporu našemu snažení a za to Vám srdečně děkujeme.

Děkujeme všem, kteří čímkoliv a jakkoliv pomohli a pomáhají, za Vaše dary, čas, rady, milá vlídná slova i kritické připomínky.

Vše dobré v novém roce 2019 přeje TŘI o.p.s.