HOSPODAŘÍME ZODPOVĚDNĚ, OBHÁJILI JSME ZNAČKU SPOLEHLIVOSTI

HOSPODAŘÍME ZODPOVĚDNĚ, OBHÁJILI JSME ZNAČKU SPOLEHLIVOSTI

Po roce od obdržení Značky spolehlivosti, udělené Asociací veřejně prospěšných organizací ČR, jsme získali ověření, že TŘI o.p.s. i nadále splňuje všechna kritéria pro označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Značka spolehlivosti garantuje, že s darovanými prostředky hospodaříme adekvátně, transparentně a plníme své poslání, k němuž jsme byli zřízeni. Je to příjemná správa nejen pro nás, ale pro všechny podporovatele, kteří nás s důvěrou v naši profesionalitu podporují. Děkujeme.