PROJEKT AKTIVIZACE SENIORŮ SLAVÍ ÚSPĚCHY

PROJEKT AKTIVIZACE SENIORŮ SLAVÍ ÚSPĚCHY

V roce 2018 společnost TŘI, o.p.s., ve spolupráci s městem Benešov zrealizovala pilotní projekt kurzů pro seniory, které byly výstižně nazvány Reminiscenční odpoledne pro seniory, aneb cvičíme paměť, aby nás (víc) poslouchala.

Na jaře i na podzim proběhly dva paralelní kurzy po deseti lekcích, jeden v prostorách Domu s pečovatelskou službou na Malém náměstí, druhý v klubovně Spolku seniorů v Domě s pečovatelskou službou v ulici Marie Kudeříkové.

Rok uběhl a přišel čas na ohlédnutí a zhodnocení. Kdo naše kurzy navštěvoval? Byli to benešovští senioři průměrně ve věku 74 let – moc nás ale těšilo, že přicházeli jak ti mladší, jejichž věk začínal šestkou, tak ti, co se přehoupli přes sedmdesátku i osmdesátku, a dokonce i více než devadesátiletí. Rádi smysluplně tráví čas mezi lidmi, kteří se zajímají o svět kolem sebe, stále se chtějí učit a dozvídat se něco nového a dobře se bavit.

Oba jarní kurzy měly průměrnou účast na lekci 13 účastníků, na podzim to už bylo 17 účastníků. Na jaře 48 účastníků absolvovalo celkem 249 lekcí, na podzim se počet účastníků zvýšil na 61 a počet lekcí na 331. Jsme rádi, že mají čísla stoupající tendenci – je vidět, že se informace o kurzech rozkřikla a zájem stoupá. Ještě víc nás ale těší, že se většina jarních účastníků vrátila i na podzim, že naše frekventanty práce se vzpomínkami a procvičování paměti baví a že chtějí pokračovat i dál. Pro nás bylo velkou radostí a ctí, že jsme se s nimi mohli pravidelně potkávat.

Ve spolupráci s městem připravujeme kurzy i v tomto roce a moc se těšíme na všechny absolventy z roku 2018, ale i na nové tváře, které tímto zveme k účasti. Informace o začátku kurzů zveřejníme na webu města, na vývěskách infocentra, Klubu seniorů a TŘI, o.p.s