ZA DŮSTOJNÉ ODCHÁZENÍ

ZA DŮSTOJNÉ ODCHÁZENÍ

MOTTO
Zestárneme, budeme umírat, zemřeme. Někteří odejdeme předčasně v důsledku nevyléčitelného onemocnění. Všichni si přejeme, aby se to stalo důstojně.

ZAPOJTE SE DO KAMPANĚ HOSPICE DOBRÉHO PASTÝŘE ZA DŮSTOJNÉ ODCHÁZENÍ. OZDOBTE SE ČERNOOKOU ZUZANOU!

Květinová brož Černooká Zuzana je charitativním výrobkem zaměstnanců a dobrovolníků Hospice Dobrého Pastýře. Ten, kdo nosí tuto brož, se hlásí k respektu lidské důstojnosti a vyjadřuje pocit sounáležitosti s těmi, kteří nás v tuto chvíli opouští. Její černý střed je tichem provázející zármutek, nabádá zamyslet se nad vším starým a přijímat nové, je přece zřejmé, že z temnoty a tmy vzniká světlo. Barva okvětních lístků představuje nový život, znovuzrození, dává naději a pomáhá najít lidem smysl života.

O HOSPICI DOBRÉHO PASTÝŘE
Hospic Dobrého Pastýře pečuje o pacienty v terminálním stádiu jejich onemocnění. Multidisciplinární tým lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, ošetřovatelů, psychologů a duchovních společně usiluje o zmírnění fyzických i duševních bolestí nevyléčitelně nemocných, podporuje doprovázející osoby během péče o jejich blízkého i po jeho úmrtí. Tato komplexní péče je kontinuální 24 hodin 7 dní v týdnu, a to jak v rámci lůžkového hospice, tak v domácím prostředí pacientů.

PROČ JE PRO NÁS VAŠE PODPORA DŮLEŽITÁ
Provoz Hospice Dobrého Pastýře je vzhledem k potřebě vícezdrojového financování hospicové péče v ČR s cílem udržení její kvality náročný. Organizace TŘI, o.p.s., která již jedenáctým rokem hospic provozuje, hospodaří s rozpočtem 42,7 mil. Kč ročně, z něj 64 % tvoří úhrady od zdravotních pojišťoven, platby klientů za služby a ostatní výnosy. Provozní dotace od státní správy a samosprávy činí 30 % našeho rozpočtu. Zbylých cca 2,6 mil. korun musíme každoročně získat od individuálních dárců a právnických osob.

KDE MŮŽETE ZAKOUPIT ČERNOOKOU ZUZANU
Recepce Hospice Dobrého Pastýře, Sokolská 584, Čerčany, tel.: 317 777 381
do 12/10 Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 230, Benešov, tel.: 317 726 004
Babinec, Masarykovo náměstí 34, Říčany, tel.: 732 161 936
do 12/10 Komunitní centrum MEZI DOMY, Křejpského 8, Praha 4, tel: 777 485 939

23/9 – 10/10 ZŠ Stránčice
23/9 – 10/10 RC Zajíček v Zaječicích
5/10 v rámci Mnichovické drakiády
6/10 – 12/10 ve STUDIO FYZIO, 252 82 Kamenný přívoz, tel.: +420 721 774 796
7/10 – 10/10 ZŠ Čerčany

Cena květinové brože je 100 Kč, čistý výtěžek představuje 85 % ceny výrobku.

JAK NÁM JEŠTĚ MŮŽETE POMOCI
1. Inspirujte své blízké, kolegy, spolužáky, zaměstnance nebo návštěvníky, nabídněte jim Černookou Zuzanu! Jak na to čtěte ZDE
2. Přispět na provoz Hospice Dobrého Pastýře můžete ZDE

VYFOŤTE SE S ČERNOOKOU ZUZANOU A SDÍLEJTE SVÉ FOTO V UDÁLOSTI NA FACEBOOKU: ZA DŮSTOJNÉ ODCHÁZENÍ 🙂