Když děti mluví o umírání

My dospělí o smrti většinou nehovoříme, nepřipouštíme si ji, vytěsňujeme ji. Možná je to v důsledku výchovy, protože jsme až příliš často od svých rodičů slýchali, že o smrti se nemluví, nebo ji jen odmítáme jmenovat či pomyslet na ni, abychom ji nepřivolali. Zkrátka děláme, že není, a zároveň se děsíme momentu, kdy ji potkáme. O to větší šok či překvapení zažijeme, když nám o umírání začnou povídat děti…

Hospic Dobrého Pastýře letos odstartoval první ročník kampaně „Za důstojné odcházení“, jejímž cílem bylo, je a bude obeznamovat širokou veřejnost s existencí a posláním hospicové a paliativní péče, destigmatizace nevyléčitelně nemocných a umírání vůbec. Do kampaně se aktivně zapojili jednotlivci, skupiny, spolky, komerční subjekty a také školy – základní škola v Čerčanech, ve Strančicích a Fakultní ZŠ a MŠ Barrandov. Ambasadory a nositeli myšlenky důstojného umírání se tak stali žáci a studenti, kteří v doprovodu pedagogů vyrazili do ulic vyzbrojeni informacemi a květinovými brožemi Černooká Zuzana – symbolem kampaně.

Děti zastavovaly kolemjdoucí, mluvily s nimi o hospici a o jeho činnosti, jíž je péče o nevyléčitelně nemocné pacienty v terminálním stádiu jejich onemocnění a podpora doprovázejících blízkých a pozůstalých. Samozřejmost, s jakou téma smrti děti prezentovaly, byla fascinující. Naprosto konsternovaní dospělí mlčky naslouchali o smrti jako o nedělitelné součásti života, o důležitosti a kráse doprovázení umírajících a o tom, že odcházení může být se správnou péčí důstojné, netraumatizující, přirozené…

Ti, kteří se chtěli k iniciativě „Za důstojné odcházení“ aktivně přihlásit, nebo ji jen podpořit, měli možnost zakoupit si originální květinovou brož Černooká Zuzana, charitativní výrobek zaměstnanců a dobrovolníků Hospice Dobrého Pastýře. Díky výše zmíněným dětským ambasadorům, partnerským prodejním místům a organizacím se takto doposud ozdobilo na dva tisíce lidí, výtěžek již přesáhl částku 200 000 korun. A i když byl letošní ročník kampaně oficiálně ukončen k 12. říjnu, iniciativa ambasadorů pokračuje dál, někteří prodávají brože, jiní organizují vlastní charitativní akce a rozšiřují tak řady přispěvatelů a dobrovolníků hospice. Zapojit se může každý a kdykoliv, na dobrá rozhodnutí není nikdy pozdě a dobrých počinů není nikdy dost…

SRDEČNĚ DĚKUJEME

ZŠ Čerčany, ZŠ Emila Kolbena, p.o., Strančice, FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, KIC  Benešov, KC MEZI DOMY, Rodinné centrum Zajíček o.s., Tesco Říčany, Spolkový dům Kutná Hora, Šibeniční vrch Mnichovice, One Life, Studio Fyzio Kamenný přívoz, Hotel Zámek Berchtold, The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s., Táborový spolek Kormidlo, TIC Mnichovice, Babinec Říčany,  GlaxoSmithKline, Eva Loudová a Helena Brázová