Podpořte Domácí Hospic Dobrého Pastýře

Podpořte Domácí Hospic Dobrého Pastýře

To jsou oni, naši hrdinové, zdobeni Černookou Zuzanou v barvě rudé… Vídáme je s úsměvem na rtech, jindy zas v hlubokém soustředění, či kvapně nastupujíc do auta, aby dorazili včas tam, kde je zapotřebí rychle utišit bolest, pomoci rodině nevyléčitelně nemocného pacienta zvládnout obtíže s péčí o něj spojenými, nebo jen nemocného a jeho blízké uklidnit, vyslechnout, podpořit…

Být v péči Domácího Hospice Dobrého Pastýře znamená být v rukou multidisciplinárního paliativního týmu, kde je zdravotní péče poskytována kontinuálně 24 hodin denně 7 dní v týdnu, ať už přímou intervencí doma u pacienta, nebo prostřednictvím nonstop telefonní linky. Součástí služby je také odborné sociální poradenství, psychologická a duchovní podpora.

Zajistit financování Domácího Hospice Dobrého Pastýře je velmi náročné, úhrady zdravotních pojišťoven a poplatky klientů pokryjí nanejvýš čtvrtinu našich nákladů. Bez finančních příspěvků měst a obcí, nadací, nadačních fondů a darů právnických a fyzických osob bychom tuto službu nemohli vůbec poskytovat. Proto máme radost, že jsme dostali příležitost soutěžit v programu „ČSOB pomáhá regionům“ a ucházet se o příspěvek 50.000 Kč, v případě, že nasbíráme víc prostředků, než konkurenční projekty. Pomozte nám zajistit fungování našeho domácího hospice, podpořte projekt „Spolu až do konce – domácí hospicová péče“.

Jak na to? Pošlete nejpozději do 6.1.2020 finanční příspěvek na číslo účtu 1017777101/0300 s variabilním symbolem 20191202 – pozor, je velmi důležité tento symbol použít, jinak bude částka rozdělena rovným dílem mezi všechny soutěžící projekty. Děkujeme!

VÍCE ZDE