PROJEKTOVÝ ZÁMĚR: CENTRUM PÉČE ČERČANY

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR: CENTRUM PÉČE ČERČANY

POPIS PROJEKTU

Projekt Centrum Péče Čerčany směřuje k aktivizaci komunitního života v mikroregionu Čerčan a okolních obcí, k aktivní spolupráci uvnitř komunity, probuzení sounáležitosti, vzájemné pomoci, rozvoji dobrovolnictví a společenské odpovědnosti komunity. Řeší dostupnost sociálních služeb a jejich vzájemnou návaznost, umožňuje realizaci aktivizačních a inkluzivních činností pro osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením.

SOUČASNÝ STAV

V současné chvíli je přístavba budovy Hospice Dobrého Pastýře – budoucí Centrum Péče Čerčany ve stavu zakonzervované hrubé stavby.

CO JE CÍLEM PROJEKTU

Cílem projektu je vybudovat bezbariérové komunitní centrum s prostory vhodnými k realizaci aktivizačních, klubových, zájmových, vzdělávacích a integračních činností, které budou moci využívat místní jednotlivci, skupiny, organizace a instituce. Chceme vytvořit bezpečný příjemný a dostatečně velký prostor pro socializaci rodičů na rodičovské dovolené s dětmi, kde budou moci během svých pravidelných setkání realizovat i přednášky, diskuze, workshopy, společná cvičení, muzicírování. Velká společenská místnost uzpůsobená k tvůrčím i pohybovým činnostem, zároveň umožní realizovat plnohodnotný volnočasový program pro děti, mládež, dospělé i seniory z Čerčan a nejbližšího okolí. Komunita se bude aktivně podílet na fungování a programové skladbě komunitního centra, tím se nastartuje vzájemná spolupráce, sounáležitost a odpovědnost za dění v obci.

Vznikne zde zázemí pro komunitní sociální práci, prostřednictvím které bude aktivně řešena problematika sociálního vyloučení.

5 dní v týdnu dostupná služba odborného sociálního poradenství bude přístupná všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

Plně vybavená půjčovna kompenzačních pomůcek bude dostupná od pondělí do pátku, v urgentním případě bude možné potřebnou pomůcku zajistit i o víkendu.

Zázemí získá i nově registrovaná pečovatelská služba, která je již dlouhodobě ze strany klientů sociálních služeb, jejich rodinných příslušníků a také ze strany starostů obcí v regionu postrádaná a žádaná.

V prostorách CPČ vznikne velká bezbariérová knihovna a menší komunitní knihovna fungující na principu „přines a odnes, kus za kus“.

Cílem projektu je také destigmatizovat duševní a tělesné postižení, nemoc i stáří jako takové a aktivizovat osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, a prostřednictvím integračních aktivit (např. pravidelné rukodělné činnosti, zpívání a čtení s dětmi z místní školy a školky, reminiscenční cvičení, kulturní odpoledne, zdravotní cvičení, atd.) je začleňovat do komunitního života.

ROZPOČET PROJEKTU

Rozpočet na dostavbu a vybavení objektu činí 19 mil. Kč. V průběhu roku 2019 jsme připravili a podali žádost o dotaci na realizaci Centra Péče Čerčany v rámci 7. dotační výzvy: „MAS Posázaví – IROP – Komunitní centra“ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“. Náš projekt splnil všechny náležitosti věcného, formálního i závěrečného hodnocení, v současné chvíli čekáme na ukončení administrativního ověření. V případě schválení a následného přidělení dotace ve výši 14,25 mil. Kč začnou stavební práce už v průběhu roku 2020.

Zbylých 4,75 mil. korun musíme zajistit z vlastních zdrojů, z darů a dotací fyzických a právnických osob, měst, obcí a Středočeského kraje, a také právě prostřednictvím benefičních akcí.

BENEFIČNÍ AKCE PRO CENTRUM PÉČE ČERČANY

Losers Cirque Company: The Loser(s), 24/3/2020 _ KD Karlov v Benešově

Projekt výstavby Centra Péče je odvážný, podobně jako akrobati z Losers Cirque Company, proto jsme jejich novocirkusové představení The Loser(s) symbolicky zvolili jako úplně první benefiční akci pro jeho realizaci. Ale jak se říká, odvážnému štěstí přeje, věříme, že s podporou veřejnosti a partnerů se nám povede prostřednictvím tohoto benefičního představení „vydělat“ první potřebné prostředky. Podpořte výstavbu Centra Péče Čerčany nákupem vstupenek i vy! Více informací ZDE.

Charitativní běh, 19/9/2020_Čerčany

Jsme si vědomí toho, že je získávání prostředků na výstavbu Centra Péče Čerčany „běh na dlouhou trať“. My ale věříme, že nás v tom nenecháte a poběžíte s námi!

Adventní benefiční koncerty, 20/12/2020

Výtěžek letošních adventních koncertů poputuje rovněž na realizaci Centra Péče. Budeme doufat v hojnou účast a štědrý výtěžek 😊. Uhodnete, co si letos budeme přát k Vánocům?

Charitativní golf, jaro 2021

Hezky trpělivě, od jamky k jamce…krok po kroku…koruna ke koruně… O přesném termínu a místě konání akce Vás budeme informovat.