TRANSFORMACE

Dne 16. dubna 2020 se naše obecně prospěšná společnost TŘI transformovala na zapsaný ústav. Tato změna právní formy nám umožňuje mimo jiné založení dceřiné společnosti s ručením omezeným a tím rozvoj hospodářské činnosti, díky níž bychom rádi nastartovali proces částečného samofinancování organizace. Změna je navenek pouze kosmetická, původně TŘI, o.p.s. je nyní TŘI, z.ú., identifikační číslo, bankovní spojení, personální obsazení a tedy i kontakty zůstávají beze změny.