Aktivizujeme, pracujeme se vzpomínkami, cvičíme paměť

Aktivizujeme, pracujeme se vzpomínkami, cvičíme paměť

Udržet naše pacienty a klienty ve fyzické i mentální aktivitě, rozvíjet jejich zachovalé schopnosti a dovednosti, tak zní motto našich aktivizačních pracovnic. Jak v rámci lůžkového hospice, odlehčovací pobytové služby či centra denních služeb, tak v nedalekém domě s pečovatelskou službou nebo přímo u nich doma se s velkou radostí a nasazením snaží pozitivně ovlivňovat psychický stav našich klientů, zprostředkovávat jim kontakt se společenským prostředím a přispívat tak ke zvyšování kvality jejich života. Někdy k tomu stačí málo – pohlazení, naslouchání… Jindy je zapotřebí zavolat na pomoc naše hudebně a herecky nadané dobrovolníky, aby pomohli zčeřit zájem jinak posmutnělých očí.

Program, který aktivizační pracovnice připravují, baví opravdu všechny. Na své si přijdou ti, kteří baží po luštění rébusů a hádanek i ti, kteří si chtějí jen prostřednictvím skupinových setkání zavzpomínat na svá mladá léta, ale i tací, kteří chtějí strávit příjemné chvilky ve společnosti svých vrstevníků, popovídat si u kávy o svých radostech i starostech nebo si jen společně zazpívat, číst, tvořit.

Prohlubování vědomostí a zvyšování kompetencí pracovníků v přímé péči je dlouhodobě naší prioritou. Letos se nám díky podpoře Výboru Dobré Vůle – Nadace Olgy Havlové povedlo proškolit všechny naše aktivizační pracovnice v oblasti techniky práce se vzpomínkami (reminiscence) a využívání mnemotechnických pomůcek.

Děkujeme