Pouť naruby

Po dvou dlouhých letech se vracíme k pořádání tradičních komunitních akcí. Chyběly nám. Chyběli jste nám…
Přijměte proto naše pozvání na letošní Pouť, která se uskuteční o sváteční neděli 8. května v areálu Hospice Dobrého Pastýře. Tentokrát jsme zvolili téma „naruby“, soudíme, že s kostýmem byste neměli mít vážnější problémy…

  • Můžete se těšit na výtečné domácí speciality z kuchyně hospice i DOBRObistra, netradičně popletené tradiční atrakce pro děti, soutěže, hry a výhry, opékání buřtíků, či legrační fotokoutek.
  • Pouť zahájíme ekumenickou bohoslužbou v atriu hospice ve 14:00, samotný program pak vystoupením dětí z místní školky ve 14:30 v zahradě, kde následně započnou i soutěže a hry.
  • V 15:30 vystoupí v DOBRObistru se svým loutkovým divadýlkem Štěpán Volný, který Vám zahraje pohádku O Červené Karkulce, jak jinak než naruby.
  • V 16:30 se v zahradě potkáte s milými zdravotními klauny a kejklíři.
  • Novinkou letošní Poutě je tichá dražba. Dražit budeme například moderní i historický nábytek, porcelán, sportovní potřeby…

Těšíme se na Vás!