Kaplička Dobrého pastýře v novém režimu pro veřejnost

Kaplička Dobrého pastýře v novém režimu pro veřejnost

Vážení farníci, pandemie koronaviru přinesla do našich životů spoustu změn, některé přechodného rázu, jiné trvalého. Věřme, že omezená dostupnost kapličky Dobrého pastýře pro veřejnost bude patřit mezi změny přechodné.

Vzhledem k jejímu umístění v srdci zdravotnického zařízení a přirozenému respektu, který zde vůči případné další vlně Covidu přetrvává, si Vás dovolujeme požádat, aby vaše kroky za pravidelnými bohoslužbami nadále vedly do kostelů v nejbližším okolí Čerčan. Nemáte-li možnost vzdálené farnosti ze zdravotních důvodů nebo jiných vážných důvodů pravidelně navštěvovat, návštěvu bohoslužeb v kapli Dobrého pastýře Vám umožníme. Bohoslužby probíhají pravidelně ve středu od 16:00 h a každou sudou sobotu od 17:00 h.

V případě otázek se obraťte na otce Ondřeje Kapasného.

Děkujeme za pochopení.