Zahájili jsme provoz Centra Péče Čerčany při Hospici Dobrého Pastýře

Zahájili jsme provoz Centra Péče Čerčany při Hospici Dobrého Pastýře

Je to velká, opravdu velká věc v historii organizace TŘI, z.ú. Už samotný fakt, že jsme v nelehké době s obrovským odhodláním a obdivuhodnou součinností interního i externího týmu dokončili 12 let rozestavěnou hrubou stavbu a dali ji tím šanci na smysluplnou budoucnost, nás rozechvívá…

I proto jsme slavnostní otevření Centra Péče 16. září pojali intimně, v kruhu těch, kteří se aktivně podíleli na jeho realizaci, zásadním způsobem ovlivnili či ovlivňují existenci naší organizace, a také s těmi, se kterými jsme sdíleli ty nejtěžší chvíle. Mezi nimi i Epoque kvartet. Před pár měsíci u nás tito kluci statečně doprovázeli a doprovodili svého přítele, kolegu, báječného muzikanta a člověka. Přišli s námi otevřít novou etapu naší historie. Během jejich sugestivního vystoupení jsme pustili napětí několika posledních měsíců a dojetí nechali volný průběh.

Na realizaci a dokončení Centra Péče Čerčany se podílely desítky zodpovědných srdcařů a nadšenců, na financování dostavby přes 2000 dárců. Bylo nám ctí přivítat u nás v tento slavnostní okamžik hejtmanku Středočeského kraje Mgr. Petru Peckovou s náměstkem pro zdravotnictví Ing. Pavlem Pavlíkem, generálního vikáře pražské arcidiecéze Mons. ThDr. Jana Balíka, starosty a starostky Čerčan a okolních obcí, zástupce realizačního týmu a dodavatelské stavební společnosti Hora, s.r.o., laskavé donátory, obětavé dobrovolníky a v neposlední řadě kolegy z řad přímé zdravotní, sociální a duchovní péče.

V této chvíli již naplno funguje odborné sociální poradenství, 7 dní v týdnu dostupná pečovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek a bezbariérová komunitní knihovna. V komunitním centru odstartoval plnohodnotný program pro malé i velké. Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na pravidelné lekce angličtiny, zdravotní cvičení, jógu, nejrůznější aktivity pro rodiče s dětmi, reminiscenční odpoledne s procvičováním paměti pro seniory, či keramickou dílnu. Bližší informace o programu komunitního centra naleznete na www.centrum-cercany.cz.