Tisíce odstínů barev a chutí… aneb rok 2022 Hospice Dobrého Pastýře

Tisíce odstínů barev a chutí… aneb rok 2022 Hospice Dobrého Pastýře

Světlé střídaly ty tmavé, ostré zas ty pastelové… sladká hořko-kyselou… a takovou rychlostí od ledna až do prosince, až se nám místy točila hlava. I takto poeticky lze popsat dynamiku roku 2022, jeho události, zvraty, vítězství i pády. Byl to rok ve všech ohledech pestrý. Vyzkoušel naši odvahu, bojovnost, soudržnost a víru. Víru, že naše poslání má hluboký smysl a žádné překážky nemohou naše snažení zastavit.

Po špičkách s tichým respektem z nadcházejících měsíců, jež budou zcela určitě reflektovat nadále všudypřítomný covid, rostoucí inflaci a zdražování, vcházíme do nového roku, jehož tři dvojky vnímáme spíš jako tři otazníky… Během ledna si připravujeme půdu pro návrat k tradicím, sbíráme síly pro hledání nových cest. Víme, že beze změn na vícero úrovních se neobejdeme. Letošní cíl číslo jedna je jasný. Dokončit Centrum Péče Čerčany, zahájit provoz, vyúčtovat evropskou dotaci, najít další zdroje na dofinancování stavby a vybavení. Počasí nám přeje, stavební práce nepřerušujeme, kampaň „50.000 človíčků se srdcem na pravém místě“ startuje už začátkem února a dva týdny na to máme prvních sto tisíc korun.

24. únor. Absurdní agrese jen několik set kilometrů od nás. Lidské utrpení v přímém přenosu. Už nic nebude stejné. Přepisuje se historie, mění se pravidla, ztrácí se hodnoty. Dopady na sebe nenechávají dlouho čekat. Rozdělená společnost, strach, rostoucí nevraživost, nejistota. Společenský život brzdí. Rušíme několikrát odložený charitativní festival Dobrobraní. Definitivně. Pro nezájem. Fundraising nefunguje. Dosud dosažitelné zdroje logicky míří na pomoc Ukrajině. Dostupnost některých stavebních materiálů je problém, jejich dodací lhůty nás znervózňují, skokové zdražování nutí ke hledání alternativních řešení. Baletní kreace realizačního týmu. Kouzla dodavatelů na počkání. Stavíme dál.

Zbytek týmu v plném soustředění a nasazení. Každý v tom svém. Sociální služby, lůžkový i domácí hospic pečují o historicky největší počet klientů. V naší péči končí stále častěji lidé v produktivním věku. Otcové a matky malých dětí. Péče o ně vyžaduje speciální přístup a vzdělání zejména v oblasti truchlení dětí. Diskutujeme o důvodech agresivního průběhu onemocnění a rychlého úmrtí u relativně mladých lidí. Zanedbané prevence během pandemie covidu, stres, rychlé tempo, rostoucí nejistota, nekvalitní potraviny…? Výsledkem jsou krátkodobé pobyty a psychicky náročnější doprovázení pacienta i blízkých.

Po tříleté vynucené pauze se vracíme k pořádání tradičních komunitních akcí na půdě hospice. Jarní Pouť má dosud nejvyšší návštěvnost. Naplňuje nás to optimismem a odvahou požádat veřejnost o podporu dostavby Centra Péče. Je polovina července, dva měsíce do jeho otevření. Naše výzva doslova obletí svět, zastihne naše přívržence uprostřed dovolené v nejrůznějších destinacích. Na dva a půl tisíce z nich se rozhodne poslat příspěvek. Přicházejí padesátikoruny i statisícové dary. S celkovou podporou ve výši 1,98 milionu korun dokončujeme stavbu, nakupujeme zařízení a splácíme část stavebního úvěru. V srpnu kolaudujeme.

16. září Centrum Péče Čerčany slavnostně otevíráme. Startuje nová etapa v historii naší organizace. Sociální služby získávají důstojné zázemí, druhá provozovna půjčovny kompenzačních pomůcek činí tuto službu dostupnou 5 dní v týdnu. Stáváme se centrem společenského a kulturního života Čerčan. Za první čtvrtletí svého provozu hostí komunitní sál centra přes 500 návštěvníků měsíčně a dalších několik stovek v rámci říjnového Restaurant Day a prosincové Adventní neděle s Betlémským světlem.

Prosincové bilancování uplynulých měsíců a netradiční adventní kalendář v podobě postupného zveřejňování příběhů o doprovázení na 23 pacientských pokojích Hospice Dobrého Pastýře nás rozechvívá. Desítky vzpomínek na poslední okamžiky se svým blízkým u nás, slova díků, podpory a uznání… 8,9 milionu darů od drobných individuálních dárců, firem, nadací, nadačních fondů, církví… 552 klientů v naší péči – 214 v sociálních službách, 338 v hospici. Nejstaršímu, jenž námi doprovázen nenávratně odešel, bylo rovných 100 let. Tomu nejmladšímu pouhých 33…

 

Co bude dál?

Můžeme tušit, můžeme předpokládat, můžeme plánovat, obávat se, těšit se… Co nás doopravdy potká, překvapí, zásadním způsobem ovlivní… To vlastně nevíme. Na něco se ale připravujeme, a také bychom si něco přáli…

Z ekonomického hlediska se připravujeme na jedno z nejtěžších období v historii naší organizace. Financování provozu Hospice Dobrého Pastýře je nadále velice náročné a nejisté. Legislativní rámec pro financování hospicové sociálně-zdravotní péče chybí, inflace a zdražování se podepisují na dárcovství i na výdajích za materiál, potraviny a energie…

Připravujeme se zvládnout stávající situaci tak, abychom nemuseli ubrat ani setinu z toho, k čemu jsme se zavázali – k poskytování kvalitní odborné paliativní a sociální péče. A ještě k něčemu navíc… Snaze naplnit umírajícím jejich poslední dny, splnit poslední přání… Od těch nejjednodušších – oblíbeného jídla, písniček, knížek, her, až po ty nejnáročnější – vypátrat v cizině léta ztraceného syna…

Velmi bychom si přáli, aby odhodlání a chuť činit „něco navíc” nebylo jen mottem cihlového domu v srdci Posázaví… Aby bylo součástí každého dne každého z nás. Stačí opravdu málo. Pět minut pozornosti kolegovi se smutným pohledem, slova “mám Tě rád” blízkému, úsměv neznámému v obchodě, na ulici, v tramvaji, trpělivost s pomalejšími, pochopení pro ty rychlé, pomoc potřebným…

Jen něco málo navíc a zázraky se dějí…

Kouzelný rok 2023 přeje Hospic Dobrého Pastýře