Špičková paliativní a sociální péče

Špičková paliativní a sociální péče

Profesionální. Laskavá. Individuální. S dovedností. S přesahem.

Nebyla by taková bez „Andělů“, jak často pacienti a jejich nejbližší naše zdravotníky, pečovatele a sociální pracovníky, nazývají…

Andělé Hospice Dobrého Pastýře. Jsou laskaví, protože péče o chřadnoucí, nemohoucí, umírající… je jejich posláním. A že jsou klidní, pečují s naprostou jistotou a umí si poradit i v mimořádných situacích? To díky jejich zkušenostem a neustálému bádání a tříbení svých dovedností.

Dbáme na to, aby vzdělávání a školení stávajících i nově příchozích posil přímé péče, bylo smysluplné, obohacující. Krizová intervence, invazivní vstupy, bazální stimulace, ELNEC, právní minimum, děti a ztráta, péče o pacienty s demencí, aktivizace… tomu všemu se učí, to všechno pak umí. Přenášejí do své každodenní činnosti. Péče. Starostlivosti. Doprovázení.

Neustálé zdokonalování „andělských“ dovedností by nebylo možné bez podpory dárců. Bez finančních darů na vzdělávání nebylo by laskavěpofesionální profesionálnělaskavé péče.

DĚKUJEME

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace EP Corporate Group , Nadace O2, Swiss Life Select ČR