Když už není cesty k uzdravení

Když už není cesty k uzdravení

Když už invazivní vyšetření či přebujelá medikace jen vyčerpávají, pozbývají smyslu, nemohou zvrátit prognózu.

To je ta chvíle. Rozhodnout. Stáhnout rozsah léčby a zaměřit se výhradně na hlavní symptomy nevyléčitelného onemocnění. Symptomy umírání.

To je ten okamžik, kdy je pacient indikován pro komplexní zdravotně-sociální péči, psychologickou a spirituální podporu. Pro specializovanou paliativní péči.

 

BŘEZEN 2022

První výjezd Hynka, vedoucího lékaře Hospice Dobrého Pastýře a Adriany, staniční sestry týmu domácího hospice do Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. První návštěva Oddělení následné péče. První paliativní konzilium.

Jejich přesvědčení o důležitosti a potřebnosti spolupráce čerčanského paliativního týmu s nejbližším zdravotnickým zařízením bylo pevné. Adriana s Hynkem měli jasnou představu. Nezpochybnitelné důvody proč.

 

LEDEN 2024

Plný přednáškový sál. Seminář pro lékaře. V publiku sedí kromě specialistů, praktických lékařů a zdravotních sester také zástupci vedení nemocnice.

Primář Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN a předseda České společnosti paliativní medicíny MUDr. Ondřej Kopecký ve své úvodní přednášce přibližuje posluchačům základy a typy hospicové péče, akcentuje důležitost návaznosti a vzájemné spolupráce jejích poskytovatelů.

MUDr. Hynek Cikánek poté představuje příklad dobré praxe, dvouletý projekt paliativních konzilií čerčanského hospice na půdě benešovské nemocnice. V roce 2022 celkem 62 a v roce 2023 už 69 pacientů bylo v rámci oddělení interního, gynekologického, chirurgického, ORL, ARO a ODOP včas indikováno pro paliativní péči v lůžkovém hospici nebo v domácím prostředí a jejich nejbližším se dostalo odborné psychologické a sociální podpory.

Čísla. Prozradí leccos o přínosu projektu. Jeho efektivitě. Kolik pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění strávilo poslední dny, týdny, měsíce života kvalitněji a kolika jiným pacientům tak byla umožněna hospitalizace na lůžkách specializovaných pracovišť…

Co ale čísla neprozradí, jsou celkové dopady včasného rozhodnutí. Rozhodnutí pro péči paliativní. Doma. V hospici. Pro důstojné odcházení v kruhu svých blízkých. Pro doprovázení. A získat tak společný čas navíc. Čas na smíření. Odpuštění. Rozloučení.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

DOMÁCÍ HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE FINANČNĚ PODPORUJÍ