Slavnostní vyhlášení Národní ceny sociálních služeb za rok 2023

Slavnostní vyhlášení Národní ceny sociálních služeb za rok 2023

Středa 30. ledna, Novoměstská radnice v Praze

Slavnostní vyhlášení Národní ceny sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2023 pod záštitou první dámy Evy Pavlové.

Dvě z devatenácti ocenění putují do Čerčan… Jedna pro Alenku, pečovatelku terénní odlehčovací a pečovatelské služby. Druhá pro Evku, manažerku sociálních služeb TŘI, z.ú.: „Jsem potěšena, že se přístup společnosti k sociální oblasti a službám mění. Věřím, že i tato forma ohodnocování přispěje ke změně veřejného vjemu společenského přínosu sociálních služeb, zvlášť v kontextu individualizování společnosti.“

Jsme za ocenění naší práce tolik vděční. A hrdí na kvalitu i rozvoj našich služeb. Sociální péče, podpora a poradenství jsou již neodmyslitelným partnerem péče paliativní. Návaznost námi poskytovaných služeb a spolupráce jednotlivých týmů je to, na co jsme opravdu pyšní. Že dokážeme pečovat o klienty a jejich nejbližší od začátku (při prvotních obtížích) až do konce. Že umíme vždy poradit, nasměrovat. Že jsme v tíživé situaci jistotou a oporou…

Děkujeme APSS ČR a DIAKONIE CČE