FOTOLYRIKA

Pozitiv poeticky. Obrazy veršem. Verše obrazem…

Sál Centra Péče Čerčany hostil prvně ve své krátké historii aukci. Sedm desítek hostů dražilo v sobotu 16. března fotografie Petra Doleží, umělecky zpracovaných a zveršovaných v Hospici Dobrého Pastýře. Poetické pasáže v potemnělém sále, kdy projekci obrázků doprovázely verše čtené moderátorem aukce Mirkem Hrabě a hudební ornamenty houslistů Martina a Antonína Zbrožka, střídaly dynamické bloky dražby plné veselí. Atmosféra dne byla fantastická, hosté štědří, hraví, vtipní. Všech 47 aukčních děl našlo svého majitele. Výtěžek dražby ve výši 135.500 Kč nás skokově přiblížil k cílové částce potřebné na nákup vysněného pohybového přístroje, pomocníka při úlevě bolestí ležících pacientů.

Jsme tolik vděční. Nejen za dary, které jsme díky dobročinné aukci nastřádali, ale také za příležitost zkusit si zase něco nového. Být kreativní v oblasti získávání finanční podpory nás prostě baví.

Děkujeme!